אין לנכות את כספי העזרה הסיעודית המשולמת לניצול השואה מהקרן לרווחה מסכום הפיצויים שנפסקו לניצול השואה בגין תאונת דרכים
במקרה שהקרן לרווחה תתבע מהמזיק את תשלומי העזרה הסיעודית אותם שילמה לניצול השואה בגין הנזק שנגרם לו, ייתכן ויידרש ניצול השואה להחזיר לקרן תשלומים אלה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט מחוזי -ירושלים
תאריך:22.07.2013
קישור:פסק הדין באתר "נבו"

רקע

 • התובע הינו ניצול שואה שנפגע קשה בתאונת דרכים בהיותו הולך רגל.
 • בעקבות הפגיעה נזקק התובע לשירותי סיעוד אשר מומנו בחלקם באמצעות גמלת סיעוד המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי ובאמצעות עזרה סיעודית המשולמת לניצולי שואה על-ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל.
 • התובע הגיש תביעת פיצויים בשל הנזק שנגרם לו בתאונה כנגד הנהג הפוגע וכנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב הפוגע.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט המחוזי בירושלים פסק לתובע פיצויים בסך 2,021,000 ₪, בין היתר בגין הוצאות של עזרת הזולת וסיעוד.
 • בית המשפט פסק כי מסך הפיצויים שעל חברת הביטוח לשלם לתובע, יש לנכות את את קצבת הסיעוד ששולמה לתובע מהמוסד לביטוח לאומי וזאת כדי למנוע פיצוי יתר בגין שירותי הסיעוד.
 • חברת הביטוח הנתבעת ביקשה לנכות מסך הפיצויים שעליה לשלם לתובע גם את התשלומים ששילמה הקרן לרווחה לתובע עבור העזרה הסיעודית וזאת כדי למנוע מצב שהתובע יקבל פיצוי עבור שירותי הסיעוד להם נזקק, הן מחברת הביטוח והן מהקרן לרווחה.
 • בית המשפט המחוזי פסק כי אין לנכות את הסכום המשולם על ידי הקרן לרווחה מתוך הפיצוי שמגיע לתובע בגין תאונת הדרכים.
 • הנימוקים להחלטתו של בית המשפט:
  • הקרן לרווחה ממומנת על ידי גורמי חוץ וממשלת ישראל ויעודה לסייע ולהיטיב את מצבם של נפגעי השואה שהם נכים. התשלום שניתן על ידה לא נועד "לחסוך" כספים לחברת הביטוח המבטחת את הרכב שממנו נפגע התובע, אלא להטיב עם ניצול השואה שנפגע.
  • מדובר בתשלומי חסד שאינם משולמים מכוח חובה ואין כל וודאות כי לא ייפסקו.
  • הקרן אינה נוהגת לתבוע את המזיקים השונים בגין ההטבה שהיא מעניקה לנפגעים.
 • יחד עם זאת הוסיף בית המשפט כי מהפן האחר ניתן לראות את התובע כמי שחב חובה מוסרית בהשבת הכספים לקרן, אם זו תבקש ממנו, וכי קביעה זו נשענת על ההנחה שהקרן לא תתבע את המזיק להשבת תשלומי הסיעוד ששילמה לתובע בגין הנזק שנגרם על ידו.

משמעות

 • אין לנכות את הסכום המשולם על ידי הקרן לרווחה עבור עזרה סיעודית מסכום הפיצויים שמגיע לתובע, ניצול שואה, בגין נזקים שנגרמו לו עקב תאונת דרכים.
 • במקרה שהקרן לרווחה תתבע מהמזיק את תשלומי העזרה הסיעודית אותם שילמה לניצול השואה בגין הנזק שנגרם לו, ייתכן ויידרש ניצול השואה להחזיר לקרן תשלומים אלה.

פסקי דין נוספים

 • ת.א. (ת"א) 2287-08-10 חיים בירנבאום נ' ליהי קן דר -
  • פסק הדין מחזק את הקביעה כי העזרה הסיעודית המשולמת מטעם הקרן לרווחה לא תנוכה מסך הפיצויים לו זכאי ניצול השואה בגין נזקים שנגרמו לו עקב תאונת דרכים.
  • נימוקי פסק הדין:
   • העזרה הסיעודית המשולמת מטעם הקרן לרווחה היא הטבה וולנטרית, אשר כל כולה נועדה להיטיב מצב נפגעי השואה. הקרן, עמותה פרטית הנסמכת על תרומות, הציבה לעצמה מטרה של עזרה לנפגעי השואה בישראל, מתוך שיקולי חסד ורחמים. המזיק אינו הגורם שאמור ליהנות מעזרה זו אלא הניזוק.
   • אין חובה על הקרן להמשיך ההטבה. הקרן תלויה בתקציבים ותרומות שיועברו אליה ואין ודאות שאלו יינתנו בעתיד.
   • הקרן לרווחה אינה נוהגת לתבוע מזיקים כלשהם להשבת כספי הסיעוד שהקרן שילמה עבור מי שניזוק.
   • במקרה שהקרן לרווחה תתבע את המזיק להשבת תשלומי הסיעוד ששילמה לתובע בגין הנזק שנגרם על ידו, אזי ייתכן שהנפגע יצטרך להשיב תשלומים אלה לקרן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • פסקי הדין באדיבות אתר "נבו".