הקדמה:

ניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד זכאים לתוספת של שעות סיעוד מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
תוספת שעות הסיעוד עומדת על 9 שעות סיעוד שבועיות
ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 שעות הסיעוד השבועיות כגמלה בכסף מטעם ועידת התביעות (שוויה של שעת טיפול שבועית אחת הוא 204.7 ש"ח בחודש)
השירות של תוספת שעות הסיעוד ניתן רק בבית הניצול ואינו ניתן לניצולים השוהים במוסד סיעודי או בית אבות או בדיור מוגן במחלקת תשושים


שימו לב
 • בתקופת משבר הקורונה, בחודשים אפריל ומאי ניתן היה להמיר את שעות הסיעוד הניתנות בעין על ידי המוסד לביטוח לאומי לשעות סיעוד בכסף. החל מה-01.06.2020 המוסד לביטוח לאומי החזיר אוטומטית את שירותי הטיפול באמצעות מטפל והפסיק את תשלום הגמלה בכסף. מי שעדיין חוששים להכניס את המטפל לביתם, יכולים לבקש לקבל את הגמלה בכסף עד ל-31.12.2020. לצורך קבלת הגמלה, יש לפנות לביטוח לאומי למוקד 2637*. למידע נוסף ראו מידע חשוב למקבלי גמלת סיעוד בתקופת משבר הקורונה.
 • לגבי קבלת 9 שעות סיעוד נוספות כמפורט בהמשך, כגמלת סיעוד בכסף, יש לפנות לוועידת התביעות ולמלא טופס ייעודי. ניתן לפנות לוועידת התביעות בטלפון: 03-5194401 או במייל: infodesk@claimscon.org

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מממנת תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תהליך מימוש הזכות למקבלי גמלת סיעוד בעין מהמוסד לביטוח לאומי

 • הבקשה לתוספת שעות סיעוד בעין (כלומר תוספת שעות עבודה בפועל של המטפל הסיעודי מטעם המוסד לביטוח לאומי) נידונה בקרן לרווחה.
 • באפריל 2018 חלו שינויים באפיק הסיוע לתוספת 9 שעות סיעוד, ואין יותר צורך להגיש טופסי בקשה לקרן.
 • יחד עם זאת, ניצולים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים או לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון מתבקשים למלא טופס הצהרה על הכנסה ונכסים ולשולחו אל הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. ניצולים אלה יקבלו את תוספת שעות הסיעוד בעין בלבד ולא בכסף.
 • פונים אשר ימצאו זכאים, פרטיהם יועברו לקרן למתן השירות, והקרן תפנה אליהם.
 • ניצולים העומדים בתנאי הזכאות אשר הקרן לא פנתה אליהם, מתבקשים לפנות אל הקרן לרווחת פגעי השואה בטלפון ‎03-6090866.

תהליך מימוש הזכות למקבלי גמלת סיעוד בכסף מהמוסד לביטוח לאומי

 • ניצולים העומדים בתנאי הזכאות, המקבלים גמלה בכסף ומבקשים לקבל את תוספת שעות הסיעוד כגמלה בכסף מתבקשים לפנות אל ועידת התביעות במספר הטלפון 03-5194401.
 • יוצאי עיראק ואלג'ריה שהוכרו ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, מתבקשים לפנות לבדיקת זכאותם אל הרשות לזכויות ניצולי השואה, בטלפון: 5105* או באמצעות כתובת המייל: info@shikum.mof.gov.il.
 • החל מחודש יוני 2020 ניצולים אשר קיבלו את גמלת הסיעוד בכסף ישירות מהקרן לרווחת נפגעי השואה (בעיקר יוצאי עירק), יקבלו את הגמלה בכסף ישירות מהרשות לזכויות ניצולי השואה.

תאריך תחילת הזכאות לתוספת שעות הסיעוד מהקרן

 • הסיוע לתוספת של 9 שעות הסיעוד יחל לאחר אישור בקשה תקינה בקרן והפקת ההתחייבות לספק השרות ולא על-פי תאריך תחילת הזכאות של ביטוח לאומי.

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים