הקדמה:

אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו מכיוון שנאלץ לשהות בבידוד עקב בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה
עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד
למעסיק אסור לדרוש מהעובד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך
היעדרות העובד במקרה של בידוד עקב חשש להידבקות בקורונה נחשבת להיעדרות עקב מחלה ותהיה על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד, אשר יהי זכאי לדמי מחלה

עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה", משרד הבריאות מנחה את מי ששהה בסין במחצית השנייה של ינואר 2020 או מאוחר יותר (גם אם שהה שם לזמן קצר), וכן כל מי ששהה בתאילנד, הונג קונג, סינגפור או מקאו במהלך חודש פברואר או מאוחר יותר, לא לצאת למרחב הציבורי ולא לשהות במקומות ציבוריים ובכלל זה מוסדות חינוך, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מקומות בילוי וקניות, בתי חולים ומרפאות. כל זאת לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה שלו במדינות אלה. החובה חלה גם על בני ביתו וכן על מי ששהה באותו חדר, באותה כיתה או באותו כלי תחבורה (במרחק של 2 מושבים או פחות) עם אדם שנדבק בנגיף, וזאת במשך 14 יום מהמועד שבו נחשפו לאותו אדם.

 • אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו מכיוון שנאלץ לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה".
 • למעסיק אסור לדרוש מהעובד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך.
 • עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך יהיה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה.

מי זכאי?

 • אדם ששהה בסין (אפילו שהות קצרה) במהלך חודש ינואר 2020 או לאחר מכן ושב לארץ (גם אם חזר דרך מדינה שלישית), וזאת למשך 14 יום ממועד שהייתו האחרון בסין.
 • אדם ששהה בתאילנד, הונג קונג, סינגפור, מקאו, יפן, דרום קוריאה או טיוואן במהלך חודש פברואר 2020 או מאוחר יותר, וזאת למשך 14 יום ממועד שהייתו האחרון.
 • בני משפחתו של אדם ששהה במדינות אלה בתקופות שצוינו ושב לארץ, וזאת במשך 14 ימים ממועד החשיפה האחרון לאותו אדם.
 • מי ששהו באותו חדר, כיתה, כלי תחבורה (עד מרחק של 2 מושבים) עם אדם שנדבק בנגיף, וזאת במשך 14 יום מהמועד שבו נחשפו לאותו אדם.


תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע על הבידוד הן למשרד הבריאות והן למעסיק.

הודעה למשרד הבריאות

 • על העובד השוהה בבידוד לדווח למשרד הבריאות באפן מיידי על מקום מגוריו או מקום שהייתו ועל הימצאותו בבידוד. הדיווח ייעשה באחת מ-2 הדרכים הבאות:
  • באמצעות הטלפון במס' 5400*
  • באמצעות מילוי טופס מקוון באתר משרד הבריאות
 • על העובד להודיע למעסיקו על שהייתו בבידוד ולהעביר אליו את המסמכים הבאים:
  1. תעודת מחלה גורפת שהוציא משרד הבריאות (התעודה היא כללית לכל עובד)
  2. ההצהרה על היעדרותו מהעבודה הכוללת את הפרטים הבאים:
   • שם העובד
   • תעודת הזהות של העובד
   • התקופה שבה העובד לא מסוגל להגיע לעבודה עקב הבידוד
   • יום השהייה האחרון באותה מדינה או יום המגע האחרון עם אדם שנדבק בנגיף
  3. אישור על מועד עזיבתו את המדינות הללו, כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו.
שימו לב
נוסח תעודת המחלה הגורפת מתיחס כרגע רק לשבים מסין, אך הוא אמור לשמש כאישור מחלה גם לשבים ממדינות אחרות


הודעה למעסיק

 • עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.


חשוב לדעת

 • אין לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות. תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אות מדינות, באים במקום אישור המחלה הרגיל.
 • חשוב לעקוב אחר פרסומי משרד הבריאות וההנחיות שיינתנו לצורך מימוש הזכאות לימי מחלה ודמי המחלה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים