הקדמה:

השירות מאפשר לאתר צ'קים שהופקו על-ידי ההוצאה לפועל עבור אדם או תאגיד אבל לא נפדו, וזאת בכדי לאפשר לאותו אדם או תאגיד לקבל את כספו
בשלב זה החיפוש מוגבל ל-3 חיפושים עבור כל אדם או תאגיד
ניתן לחפש צ'קים אשר הופקו עד ליום 31.12.2017 ולא נפדו עד ליום 31.05.2018
לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה


מערכת ההוצאה לפועל מאפשרת לבדוק האם קיים עבור אדם (באופן פרטי או כבא-כוח) או עבור חברה, צ'קים שהופקו על-ידי ההוצאה לפועל, אבל לא נפדו על-ידי אותו אדם. אם קיים לזכות המוטב צ'ק שלא נפדה, המערכת תאתר אותו ותיידע את מגיש הבקשה בדבר הדרכים לקבלת הכסף.

מי זכאי?

 • כל אדם זכאי לבצע את הבדיקה.
 • בשלב זה, ניתן לבצע את הבדיקה 3 פעמים בלבד עבור כל מוטב.

תהליך מימוש הזכות

 • החיפוש נעשה באופן מקוון באמצעות טופס מאגר צ'קים שלא נפדו במערכת ההוצאה לפועל.
 • יש להזין בטופס את הפרטים הבאים:
  • פרטי הבודק המגיש את הטופס (שם מלא, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון).
  • מספר תעודת הזהות או מספר החברה של המוטב עבורו מבקשים לבצע את הבדיקה.
 • לאחר שליחת הטופס יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני קישור לתוצאות הבדיקה.
 • בתוצאות הבדיקה יופיע האם קיים לזכות המוטב צ'ק שלא נפדה, וכן הוראות לאופן קבלת הכספים במידה שאכן קיים צ'ק כאמור.

חשוב לדעת

 • המאגר מתעדכן מעת לעת, ומומלץ לבדוק באתר רשות האכיפה והגבייה את התאריכים הרלוונטיים להפקת הצ'ק לגביהם ניתן לבצע את הבדיקה.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל