מי שמחזיק בהמחאה (שיק) או בשטר שזמן הפירעון שלו עבר והוא לא כובד או שלא שולמה התמורה שקבועה בו, יכול לפנות להוצאה לפועל לצורך גביית החוב
ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ
אם הסכום בהמחאה או בשטר נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר
ההליך כרוך בתשלום אגרה
טפסים

מי שמחזיק בהמחאה (שיק) או שטר שזמן הפירעון שלו חלף והוא לא כובד או שהסכום שנקוב בו לא שולם, יכול לפנות להוצאה לפועל לצורך גביית החוב.

 • גביית החוב יכולה להיות ממי שחתום על ההמחאה/השטר וכן ממי שהסב אותו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שמחזיק המחאה (שיק) או שטר שזמן הפירעון חלף והוא לא כובד או שלא שולם הסכום שנקוב בו.
שימו לב
 • אם הסכום שנקוב בהמחאה (שיק) או בשטר נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה יכול לפעול לגבייתו באחת משתי דרכים:
  • במסלול ה"רגיל" (המידע בדף זה).
  • במסלול ה"מקוצר" שמאפשר גבייה יעילה וסגירת התיק בתוך 8 חודשים.

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס בקשה לביצוע שטרות והמחאות (טופס 205) ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  1. שיק/שטר המקורי עם עותק מצולם שלו משני הצדדים.
  2. ייפוי כוח (אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך-דין).
  3. "פלט שיק ממוחשב" שכולל את פרטי השיק המוחזר כולל צילום שלו משני הצדדים ואת הסיבה שהוא חזר.
  4. צילום שיק של הזוכה או של עורך הדין שלו (לצורך פרטי חשבון בנק שאליו יועברו הכספים שייגבו במסגרת ההליך).
  5. אישור מהבנק על ניהול חשבון הזיכוי של הזוכה או של עורך הדין שלו.
 • ההליך כרוך בתשלום אגרה לפי הפירוט שבאתר רשות האכיפה והגבייה (תחת הפסקה ״עלות השירות״).
שימו לב
 • מי שמחזיק במספר שיקים/שטרות של אותו חייב, רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל אחד בלבד לביצוע כל השיקים/השטרות.

הגשת הבקשה

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, ההוצאה לפועל תמציא (תשלח) לחייב אזהרה שעליו לשלם את החוב בתוך 30 ימים וכי באפשרותו להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת.
 • הזוכה יכול לבקש להמציא לחייב את האזהרה בעצמו ובמקרה כזה עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • במהלך התקופה שמצויינת באזהרה החייב יכול לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או לטעון "פרעתי". הוא גם יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר.
 • רק לאחר התקופה שמצויינת באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה לנקוט הליכי גבייה כמו: הטלת הגבלות על החייב, עיקולים וכו׳.

ערעור

חשוב לדעת

 • אם הסכום הנקוב בהמחאה או בשטר נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצוע השטר/השיק ללשכה אחרת מזו שבו הוגשה הבקשה אם הדבר מוצדק בנסיבות ועליו לתת לזוכה הזדמנות להשמיע את טענותיו בנושא.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתיר נקיטת הליכים נגד החייב גם לפני תום המועד שמצויין באזהרה, אם הדבר מוצדק בנסיבות.
 • לצורך שקילת כדאיות נקיטת הליכים או המשך ניהול הליכים קיימים, הזוכה יכול לברר האם מתנהל נגד החייב תיק מזונות (חוב מזונות) בהוצאה לפועל, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.
 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו זמנית.
 • אין הבדל או תנאים מיוחדים בהגשת בקשה לביצוע שטר או שיק שמשוך על תאגיד בנקאי בחו"ל (תאגיד בנקאי שאינו ישראלי).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים