בית המשפט העליון קבע שלא ניתן לשלול או להגביל את הזכות של אסיר או עצור ליצור קשר טלפוני עם עורך דינו
כדי שיהיה ניתן לשלול או להגביל זכות זו, יש צורך בחוק שיקבע זאת במפורש
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רע"ב 6976/18
תאריך:16.06.2021
קישור:פסק הדין

רקע

 • לבית המשפט העליון הוגשו על ידי שירות בתי הסוהר (שב״ס) שלוש בקשות לערער על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, בנוגע לשלושה תיקים שונים:
  • בתיק הראשון התקבלה עתירה של אסיר ששירות בתי הסוהר אסר עליו לשוחח בטלפון עם עורך דינו למשך חודש, כסנקציה משמעתית במסגרת שלילה של טובות הנאה שונות. בית המשפט המחוזי קבע שקשר בין אסיר לעורך דינו, כולל קשר טלפוני, לא נחשב לטובת הנאה וקבע ששלילה או הגבלה ממשית של משך הקשר הטלפוני, מעבר להגבלה שחלה ונקבעת בנוגע לכל האסירים באגף, היא פגיעה לא מידתית בזכות החוקתית להליך הוגן ולזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין.
  • בתיק השני התקבלה עתירה של אסיר ששירות בתי הסוהר הטיל הגבלה על קיום שיחות טלפון בינו לבין עורך דינו ובמשך חודש הותר לו לנהל שיחת טלפון אחת ביום למשך 15 דקות עם עורך דין אחד בלבד, מתוך מספר עורכי דין שמייצגים אותו. המגבלה הוטלה בגלל חשש לשימוש לרעה בטלפון לצורך ביצוע עבירות ופגיעה בשלום וביטחון הציבור. בית המשפט המחוזי קבע שכל עוד לא קיימת עילה למניעת מפגש בין אסיר לעורכי דינו, גם אין עילה לשלול עריכת שיחות טלפון ביניהם.
  • בתיק השלישי התקבלה עתירה של עצור ששירות בתי הסוהר הטיל מגבלה על ניהול שיחות הטלפון עם עורך דינו, והותר לו לנהל שיחת טלפון אחת ביום למשך 15 דקות. המגבלה הוטלה על בסיס של תשתית מודיעינית, כדי למנוע פעילות פלילית בתוך בית הסוהר. בית המשפט המחוזי הורה על ביטול המגבלה וקבע שהיא פוגעת בזכות החוקתית להליך הוגן וכדי שיהיה ניתן להורות על מגבלה כזו, הדבר צריך להיות מוסדר בחוק באופן מפורש.

פסיקת בית המשפט העליון

 • בדעת רוב, בית המשפט דחה את הערעורים של שב"ס, בין השאר מהנימוקים הבאים:
  • זכותו של אדם להיות מיוצג על-ידי עורך דין ולהיוועץ בו היא זכות יסוד והיא לא מוגבלת רק למפגש פנים מול פנים אלא כוללת גם שיחות טלפוניות.
  • שיחות טלפון בין אסיר או העצור לעורך דינו הן לא ״טובת הנאה״ שניתן לשלול לפי שיקול דעת מנהל בית הסוהר.
  • כדי לשלול או להגביל את הזכות הזו, יש צורך בחוק מפורש ולא ניתן להסיק מפקודת בתי הסוהר, התקנות ומפקודות נציבות שירות בתי הסוהר שקיימת סמכות לעשות זאת.

משמעות

 • שב״ס לא מוסמך לשלול או להגביל מאסיר או עצור ספציפי את שיחות הטלפון בינו לבין עורכי דינו.
שימו לב
שב״ס כן מוסמך להטיל מגבלות כלליות שנוגעות לאופן קיום שיחות טלפוניות על ידי האסירים או העצורים, כחלק משיקולים ניהוליים כלליים לפי סדרי המינהל בבית הסוהר.

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״