הפורטל מרכז את הזכויות והשירותים שניתנים לאסירים ולעצירים במהלך ריצוי מאסרם ולאחריו.

מומלץ לעיין גם בפורטל אנשים בהליכים פליליים ובפורטל אסירים משתחררים.
ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

פקודות נציבות שב"ס

נהלים


הוראות תע"ס

  • הוראת תע"ס 3.37 - ועדות מחוזיות לגילוי עריות ולאלימות במשפחה לענייני אסירים ומשפחותיהם