הקדמה:

ארגון נכי צה"ל הוקם במטרה לשמור על זכויותיהם של נכי צה"ל ולשפר את איכות חייהם. הארגון פועל למען הבטחת שיקומם של הנכים ומכוונם לפעילות ותעסוקה בכבוד. בנוסף, הארגון משמש כמרכז חינוכי להנחלת ערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
כתובת:הנהלה ראשית: רח' שמואל ברקאי 49 (בית הלוחם) ת"א
טלפון:03-6461600
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

יעדי הארגון

  • שיפור התנאים הרפואיים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והרוחניים של הנכים
  • שמירה על זכויותיהם של נכי צה"ל ושיפורן
  • ייצוג ענייניהם של נכי צה"ל בפני מוסדות וגופים שונים
  • ליווי הנכים בעת תהליכי השיקום
  • הכוונת הנכים לחיי עבודה ויצירה, וכן סיוע להם בביסוס מעמדם כאזרחים במדינה
  • עזרה לנכים בהתמודדות עם מגבלותיהם הגופניות למטרת שיפור בטחונם העצמי והתערותם בחיי החברה

פעילות הארגון

הארגון הקים ומפעיל חמישה מרכזי ספורט, שיקום וחברה לנכי צה"ל ובני משפחותיהם:

בבתי הלוחם עוסקים החברים בפעילות ספורט המותאמת לנכותם ומשמשת גורם רב חשיבות בתהליך השיקום.
בצד הפעילות הגופנית, מאורגנת פעילות חברתית ויצירתית ענפה, בה משתלבים הנכים ובני משפחותיהם.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות


סניפים

לא נמצאו לארגון סניפים מקבלי קהל באתר גיידסטאר. לחצו כאן למעבר לדף המידע של העמותה באתר גיידסטאר.
אם אתם נציגי העמותה, מומלץ להירשם לגיידסטאר.