ההתנדבות לשירות הלאומי-אזרחי מתבצעת באמצעות "גופים מוכרים" בלבד
כיום ישנן מספר עמותות ואגודות שהן "גוף מוכר" באמצעותו ניתן להתנדב לשירות הלאומי-אזרחי
באחריות הגופים המוכרים לאתר, למיין ולשבץ את המתנדבים, ללוות אותם במהלך השירות, להעביר את התשלומים המגיעים להם, לבטח אותם ולדווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי על פעילותם

השירות הלאומי-אזרחי נעשה בהתנדבות, והוא מתבצע אצל מפעיל על פי הפניה של גוף מוכר.

 • "גוף מוכר" הוא גוף שהשר הממונה הכיר בו להפניית מתנדבים לשירות הלאומי-אזרחי.
 • כיום ישנן מספר עמותות ואגודות שהן "גוף מוכר" באמצעותו ניתן להתנדב לשירות הלאומי-אזרחי.

תחומי אחריות

 • באחריות העמותות והאגודות ("הגופים המוכרים") נכללים התחומים הבאים:
  • איתור, מיון, ושיבוץ המתנדבים.
  • ליווי המתנדבים לאורך תקופת ההתנדבות.
  • הכשרת המתנדבים.
  • אחריות לביטוחים השונים והעברת התשלומים וההטבות המגיעות למתנדבים על פי החוק.
  • דיווחים לרשות השירות הלאומי-אזרחי הקשורים לפעילות המתנדב (התחלה או הפסקת השירות, היעדרות בגין מחלה או חופשה, מעבר לעמותה אחרת וסיום השירות).

רשימת ארגוני ההתנדבות המוכרים

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים