הקדמה:

תכניות שונות שפותחו עבור צעירים עם מוגבלויות מאפשרות להם להתנדב במסגרת השירות הלאומי-אזרחי


ארגונים שונים, בשיתוף עם משרדי ממשלה, מפעילים תכניות שבמסגרתן צעירים עם מוגבלויות יכולים להתנדב לשירות לאומי-אזרחי.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירים בגילאי 23-18 שקיבלו פטור משירות צבאי בשל מוגבלות.

הרחבות ופרסומים