תוכניות שונות שפותחו עבור צעירים עם מוגבלויות מאפשרות להם להתנדב במסגרת השירות הלאומי-אזרחי

ארגונים שונים, בשיתוף עם משרדי ממשלה, מפעילים תוכניות שבמסגרתן צעירים עם מוגבלויות יכולים להתנדב לשירות לאומי-אזרחי.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירים בגילאי 23-18 שקיבלו פטור משירות צבאי בשל מוגבלות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

  • "יש לי זכות להזדמנות" - מידע לצעירים עם מוגבלויות מטעם הפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי באתר קרן שלם
  • שירות צבאי ושירות אזרחי-לאומי מתוך אוגדן זכויות מטעם עמותת איל"ן, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית.