הקדמה:

בחלק מבתי החולים הפסיכיאטריים ובמחלקות האשפוזיות בארץ קיים מענה אשפוזי ייחודי לטיפול בנשים נפגעות תקיפה מינית
ברעננה פועל בית בתנאי פנימייה לנפגעות (כחלופה לאשפוז). כמו כן ישנם מרכזי טיפול לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית המספקים לנפגעות טיפולים רפואיים, פסיכיאטריים ומשפטיים, שאינם כוללים אשפוז
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


בארץ פועלים כמה מרכזים ייעודיים לצורך אשפוז פסיכיאטרי של נשים אשר עברו תקיפה מינית.

  • המרכזים פועלים בין על דרך של מחלקה נפרדת עבור נשים נפגעות תקיפה מינית, ובין על דרך של הקצאת מיטות עבור אותן נשים במחלקה קיימת.
  • מדובר באשפוזים לתקופות קצרות בתנאי מחלקה פתוחה, שנועדו לייצב את מצבן הנפשי של הנפגעות ולסייע להן לחזור לטיפול מרפאתי בהקדם האפשרי.
  • בחלק מבתי החולים מתאפשרת גם קבלת גברים נפגעי טראומה מינית, יש ליצור קשר עם המוסד הרלוונטי לצורך בירור.
  • האשפוזים הייעודיים לנפגעות תקיפה מינית הינם על-אזוריים, כך שניתן לפנות לאשפוז גם מחוץ לאזור האשפוז הגיאוגרפי של בית החולים.

נותני השירות

בתי חולים פסיכיאטריים בהם מוקצות מיטות עבור נפגעות טראומה מינית

אשפוזים ייעודיים לנשים נפגעות טראומה מינית בבתי חולים פסיכיאטריים

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • נשים נפגעות תקיפה מינית אשר נמצאו מתאימות למסגרת האשפוז בהתאם לקריטריונים של בית החולים או היחידה הספציפית.
  • בחלק מהמקומות מתאפשר גם אשפוז גברים נפגעי תקיפה מינית.

אופן קבלת השירות

  • יש לפנות אל המחלקה או בית החולים המבוקש לצורך בירור תנאי הזכאות והמסמכים הנדרשים.
  • אם מדובר במקרה חירום, יש לפנות לכל מיון פסיכיאטרי לשם קבלת מענה פסיכיאטרי במצבי חירום. אין צורך בהפניה בפניה למיון פסיכיאטרי.

עלות השירות

  • השירות ניתן ללא עלות לזכאיות, אך ייתכן כי תידרש התחייבות מקופת החולים לצורך קבלת השירות.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים