הפורטל מרכז את זכויות החולים באשפוז פסיכיאטרי עם חלוקה ברורה בין מאשופזים ברצון לבין מאושפזים בכפייה.

האשפוז הפסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום. האשפוז הפסיכיאטרי המלא, נשקל במקרים של הפרעות נפשיות קשות ומתמשכות. האשפוז נחלק ל-2 סוגים:

  1. אשפוז מרצון - אשפוז המתבצע בהסכמת המטופל. באשפוז מרצון חותם המטופל על כך, שהוא מוכן להתאשפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית.
  2. אשפוז כפוי - אשפוז המתבצע על-פי החוק בניגוד לרצון המטופל, לאחר בדיקה רפואית של פסיכיאטר מחוזי, המוציא צו המורה לאשפזו בבית חולים פסיכיאטרי.

בנוסף מסדיר החוק גם את עניינם של מעורבים במשפט הפלילי (נאשמים, חשודים או עצורים) אשר בשל מצבם זקוקים לטיפול או בדיקה פסיכיאטריים תוך כדי ההליך הפלילי, ומאפשר להעבירם לבדיקה, אשפוז או טיפול פסיכיאטריים בכפייה.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים