אתר "דלילק לעברית" מנגיש מידע בערבית על הוראת השפה העברית לחברה הערבית בירושלים


ראו גם

פרטים

ארגון מפעיל:משרד המורשת
יישוב:ירושלים
זמין בשפות:ערבית
עלות:חינם
תחום ראשי:החברה הערבית
תחום משני:חינוך
  • אתר "דלילק לעברית" נועד לספק מידע שיסייע לפתור את בעיית הוראת העברית בחברה הערבית בירושלים.
  • האתר מרכז סטנדרטים שונים ללא אג'נדות מסחריות בתחום הוראת העברית, כגון: הרמות השונות, ציפיות שצריכות להיות לסטודנט מהאולפן מבחינת רמת ההוראה, ספרי לימוד מאושרים וכדומה.

נותני השירות

  • משרד המורשת.
  • חברת פמ"י (פיתוח מזרח ירושלים).
  • עיריית ירושלים.
  • מט"י מזרח ירושלים.
  • שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד

  • אנשים שמעוניינים לקבל מידע בערבית על הוראת עברית לחברה הערבית בירושלים.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

  • השירות ניתן ללא עלות.