הקדמה:

שירות התעסוקה הישראלי הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק שירות התעסוקה.
שירות התעסוקה נתון לפיקוחו של שר העבודה והרווחה​ ולרשות העליונה של השירות - מוע​צת שירות התעסוקה.

פרטים

טלפון:
1-700-70-40-21
(מרכז השירות והתמיכה)

תפקיד

  • שירותי השמה ותווך עבודה: סיוע למחפשי עבודה במציאת משרה, הפניה להכשרה והסבה מקצועית, איתור עובדים עבור מעסיקים, הכוונה והשמת בני נוער ועוד.
  • מחקר שוק התעסוקה בישראל ופרסום הממצאים מידי תקופה.
  • העברת דיווחים שוטפים למוסד לביטוח לאומי בנוגע לזכאותם של דורשי העבודה לדמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) אם לא נמצאה עבורם עבודה מתאימה.

נושאים וזכויות

סרטון הדרכה של שירות התעסוקה