בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים
לכל דירה יש בעלות נפרדת, ושאר חלקי הבניין, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, נחשבים לרכוש משותף ונמצאים בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבניין
הבית המשותף מנוהל בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של הדיירים ועל-פי תקנון הבית המשותף

בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר, והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים.

  • לכל דירה בבית משותף יש בעלות נפרדת, ושאר חלקי הבניין, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, נחשבים לרכוש משותף, והם נמצאים בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבניין, למשל: גג הבית, הקירות החיצוניים, חדרי המדרגות, המעליות, המקלט, מתקני הסקה או מים וכן כל מתקן המיועד לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם.
  • הבית המשותף מנוהל בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של הדיירים.
  • האסיפה הכללית קובעת את תקנון הבית המשותף, המחייב את כל דיירי הבניין. אם האסיפה לא קובעת תקנון, יחול על הבניין ועל דייריו התקנון שנקבע בחוק המקרקעין. למידע נוסף ראו תקנון בית משותף.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים