בלבבי הוא ארגון ששם לו למטרה לאפשר את החתימה על תרומת איברים בפיקוח הלכתי.
הארגון הנפיק בעבר כרטיס ייחודי לתרומת איברים בפיקוח הלכתי.
כיום, מונפק כרטיס אדי בנוסח חדש, שגובש ואושר על-ידי הרבנים שהרבנות הראשית הסמיכה לעניין זה. ארגון לבבי מפנה את מי שמעוניינים לחתום על כרטיס תרומת איברים לכרטיס החדש.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:bilvavi@bilvavi.co.il
טלפון:1-800-235335
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות