כרטיס אדי מונפק כיום בנוסח חדש, שגובש ואושר על-ידי רבנים שהוסמכו לכך מטעם הרבנות הראשית
בעבר, ארגון בלבבי הנפיק בנפרד כרטיס תרומת איברים דתי בפיקוח הלכתי

כרטיס אדי מונפק כיום בנוסח חדש, התואם את ההסכמים בין הרבנות הראשית לישראל לבין המרכז הלאומי להשתלות.

חשוב לדעת

  • בעבר, ארגון בלבבי הנפיק בנפרד כרטיס תרומת איברים דתי בפיקוח הלכתי, אולם כיום הוא מפנה את המעוניינים לחתום לכרטיס אדי החדש.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים