הפורטל מרכז מידע הקשור בתרומת איברים מן המת, בין אם בעקבות חתימה של הנפטר על כרטיס תרומת איברים (כרטיס אדי) ובין אם באמצעים אחרים.

על-פי משרד הבריאות, נכון לשנת 2013, בישראל ישנם למעלה מ-1,000 ילדים ומבוגרים הממתינים להשתלת איברים, כאשר מתוכם רק כ-250 יזכו להשתלה בשנה הקרובה וכ- 100 ימצאו את מותם בעודם ממתינים לתרומת איבר. כדי לסייע לאותם חולים, הציבור הישראלי מוזמן לחתום על כרטיס אדי, חתימה שבה מצהיר החותם על נכונותו לתרום איברים לאחר מותו.

כמעט אף אחד מאתנו לא אוהב לחשוב על מותו. אולם יש מקרים שבהם מוות מוחי במסגרת בית חולים מאפשר את ישועתם של חולים אחרים על סף מותם דרך תרומת איברי המת.

הפורטל מתייחס להצהרה על הנכונות לתרומה כמו גם הזכויות הנגזרות ממנה, ובעיקר מה קורה מסביב למותו של חותם על כרטיס אדי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים