חתמתם על כרטיס אדי לתרומת איברים? הנה מה שזה אומר

אף אחד מאתנו לא אוהב לחשוב על מותו. אולם יש מקרים שבהם מוות מוחי במסגרת בית חולים מאפשר את ישועתם של חולים אחרים על סף מותם דרך תרומת איברי המת.

הפורטל מתייחס לתרומת איברים מן המת, בין אם דרך הצהרה על הנכונות לתרומה (כרטיס אדי) וגם באמצעים אחרים; ועל הזכויות הנגזרות מתרומה אצילית שכזו.

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים