הקדמה:

המדור לגביית עדויות בארכיון יד ושם אוסף עדויות מניצולי השואה על מנת לשמר ולהנציח את הזיכרון


איסוף עדות אישית מניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.

  • העדויות המצולמות חיוניות כהוכחה לקיומה והתרחשותה של השואה וכתשובה לתופעת הכחשת השואה.
  • בנוסף, העדות המצולמת חשובה ביותר לחוקרים ולבני הדורות הבאים בישראל ובעולם כולו, שכן בעזרתה יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה.
  • בארכיון יד ושם מצויות כיום מעל 100,000 עדויות שונות. ניצולים רבים שטרם תיעדו את קורותיהם בתקופת השואה, מתבקשים לסייע אף הם במפעל איסוף העדויות.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד

  • ניצולי שואה שטרם מסרו את עדותם ביד ושם או בעמותת שפילברג.

אופן קבלת השירות

  • יש לפנות אל:
המדור לגביית עדויות, ארכיון יד ושם, ת.ד. 3477, ירושלים 91034
טלפון: 02-6443753
פקס: 02-6443431
דואר אלקטרוני:
  • הראיון יתואם עם מוסר העדות ויבוצע בביתו, במועד שיימצא נוח עבורו.
  • עותק דיגיטלי של העדות יימסר לניצול עם סיום הראיון.

עלות השירות

  • השירות ניתן ללא תשלום.

תודות