הקדמה:

המדור לגביית עדויות בארכיון יד ושם אוסף עדויות מניצולי השואה כדי לשמר ולהנציח את הזיכרון


איסוף עדות אישית מניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.

  • העדויות המצולמות חיוניות כהוכחה לקיומה והתרחשותה של השואה וכתשובה לתופעת הכחשת השואה.
  • בנוסף, העדות המצולמת חשובה ביותר לחוקרים ולבני הדורות הבאים בישראל ובעולם כולו, שכן בעזרתה יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה.
  • בארכיון יד ושם מצויות כיום מעל 100,000 עדויות שונות. ניצולים רבים שטרם תיעדו את קורותיהם בתקופת השואה, מתבקשים לסייע אף הם במפעל איסוף העדויות.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד

  • ניצולי שואה שטרם מסרו את עדותם ביד ושם או בעמותת שפילברג.

אופן קבלת השירות

  • יש לפנות אל:
המדור לגביית עדויות, ארכיון יד ושם, ת"ד 3477, ירושלים 91034
טלפון: 02-6443753
פקס: 02-6443431
דואר אלקטרוני:
  • הראיון יתואם עם מוסר העדות ויבוצע בביתו, במועד שיימצא נוח עבורו.
  • עותק דיגיטלי של העדות יימסר לניצול עם סיום הראיון.

עלות השירות

  • השירות ניתן ללא תשלום.

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות