עמותת אביב לניצולי השואה מעניקה סיוע בתרגום ובטיפול במכתבים הנשלחים לניצולי שואה מממשלת גרמניה
הסיוע ניתן חינם

עמותת אביב לניצולי השואה מעניקה סיוע לניצולי שואה המקבלים מכתבים מממשלת גרמניה.

  • הסיוע כולל תרגום המכתבים לעברית וכן הנחיות לגבי הפעולות הנדרשות לצורך מתן מענה לדרישות המופיעות במכתבים.
דוגמה
ניצול שואה קיבל מכתב ובו בקשה להמציא אישור חיים ופרטי חשבון בנק. בעקבות פנייתו לעמותה הוסבר לו מה עליו לעשות והוא קיבל סכום רטרואקטיבי בסך של 22,730 אירו וקצבה של 287 אירו מדי חודש.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד

  • ניצולי שואה שקיבלו מכתבים מממשלת גרמניה בעת האחרונה (עד שנה אחורה מיום הפנייה לעמותה).

אופן קבלת השירות

  • יש להעביר את המכתבים לעמותת אביב לניצולי שואה, בצירוף פרטי ההתקשרות עם הניצול (כתובת ומספר טלפון).
  • ניתן להעביר מכתבים סרוקים במייל לכתובת או לשלוח את צילום המכתב בדואר לעמותת אביב לניצולי השואה ת"ד 201 נחלים 49950.

עלות השירות

  • השירות ניתן ללא תשלום.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות