הקדמה:

שכירים מתחת לגיל 67 שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 ימים קלנדריים או יותר עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה (בתקופה שבין ה-01.08.2020 ל-30.06.2021 הזכאות חלה גם לגבי 14 ימי חל"ת לפחות)
עובדים עצמאים או פרילנסרים עשויים להיות זכאים אף הם לדמי אבטלה, כפי שמפורט בהמשך
מקבלי דמי אבטלה שהחלו לעבוד עשויים להיות זכאים למענק מיוחד
עובדים יכולים לשמור על זכויותיהם הפנסיוניות כדי שלא ייפגעו כתוצאה מההפסקה בביצוע ההפרשות לאחר הפסקת העבודה
ראו עדכונים על הכללים שנקבעו החל מיולי 2021 באתר המוסד לביטוח לאומי

עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 ימים קלנדריים או יותר עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, אם יעמדו בשאר תנאי הזכאות (בתקופה שבין ה-01.08.2020 ל-30.06.2021 הזכאות חלה גם על עובדים שהוצאו לחל"ת של 14 ימים לפחות).

 • אם נותרו לעובדים ימי חופשה צבורים שלא נוצלו, ימי האבטלה יחלו רק לאחר סיום התקופה שבה הם זכאים לימי חופשה, בין שימי החופשה שולמו לעובדים ובין שלא שולמו להם (בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 הזכאות לתשלום דמי אבטלה החלה ללא התניה ביתרת ימי החופשה הצבורים של העובדים).
 • ככלל, עובדים זכאים לדמי אבטלה רק אם השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה. עם זאת, תקופת האכשרה הנדרשת קוצרה ל-6 חודשים ול-10 חודשים, בהתאם למועד הפסקת העבודה:
  • עובדים שהוצאו לחל"ת של לפחות 30 יום בין 01.07.2021 ל-30.09.2021 יהיו זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים (זכאות זו חלה גם על עובדים שהוצאו לחל"ת בין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021).
  • עובדים שהוצאו לחל"ת של לפחות 30 יום בין 01.10.2021 ל-31.12.2021 יהיו זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 10 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים.
שימו לב
בתקופת משבר הקורונה נקבעו למובטלים הקלות שונות, שהסתיימו ב-30.06.2021.
למידע על ההקלות שנקבעו החל מה-01.07.2021 ראו:

מי זכאי?

שימו לב

תהליך מימוש הזכות

עובד שהוצא לחל"ת פעם ראשונה

שימו לב
 • החל מה-14.03.2021 כל לשכות התעסוקה פתוחות לקבלת קהל.
  • דורשי עבודה צריכים לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
  • לאחר מכן, חובה להגיע ללשכת התעסוקה שמשוייכים אליה בתוך 14 ימים ממועד הרישום באתר.
  • מי שקיבלו מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה, חייבים להתייצב במועד שנקבע להם, כדי שזכאותם לקצבה לא תיפגע.
 • בכל מקרה, יש לעקוב אחרי ההנחיות המעודכנות באתר שירות התעסוקה.
 • בנוסף לרישום בשירות התעסוקה יש להגיש תביעת דמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • על העובד לוודא שהמעסיק ישדר למוסד לביטוח לאומי ממערכת השכר שלו את טופס 100 (ריכוז תלושי השכר של כל עובד שמוצא לחל"ת). ראו הנחיות למעסיק באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • רק אם אין אפשרות שהמעסיק ישדר טופס 100, יש לצרף לתביעה אחד מאלה:
  • אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר.
  • מכתב על הפסקת עבודה מהמעסיק, המציין את סיבת הפסקת העבודה ותאריך ההפסקה, החתום בחתימה וחותמת המעסיק, ותלושי שכר של 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה, כולל 6 חודשי עבודה אחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.
  • מי שעבד אצל כמה מעסיקים, יצרף לטופס התביעה אישורים מכל המעסיקים (מדמי האבטלה שיקבל ינוכו הכנסות מעבודה שהוא ממשיך לעבוד בה).
 • ניתן לבצע את כל הפעולות באופן מקוון, וכן לעקוב אחרי הטיפול בתביעה דרך האתר האישי (אין צורך להתקשר או להגיע לסניף).
 • דמי האבטלה ישולמו לעובד שעונה על תנאי הזכאות מתחילת החל"ת, בהתאם לכללים. למידע נוסף ראו דמי אבטלה.
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד ולאחר מכן הוצא לחל"ת ממקום העבודה השני, צריך לשלוח באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי מכתב מהמעסיק השני המפרט את תקופת החל"ת הצפויה (אין צורך להגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה).

הארכת החל"ת

טיפ
במהלך תקופת החל"ת ועד לחזרה לעבודה, או עד למציאת מקום עבודה חלופי, חשוב לוודא כי הזכויות הפנסיוניות שצבר העובד במהלך העבודה לא ייפגעו בשל הפסקת ההפרשות עם הפסקת העבודה. ניתן לשמור על הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות ביצוע הפרשות באופן עצמאי. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד שהכנסתו נפגעה עקב פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר בתקופת משבר קורונה.

עובד שחזר לעבודה אחרי חל"ת, ולאחר מכן הוצא לחל"ת נוסף

שימו לב
 • עובד שחזר לעבוד אחרי חל"ת, ולאחר מכן הוצא לחל"ת נוסף במהלך אותה שנת אבטלה נדרש לעשות את 2 הדברים הבאים:
  • להירשם שוב באתר שירות התעסוקה. להסבר ומידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה.
  • לשלוח באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי מכתב מהמעסיק המפרט את תקופת החל"ת הצפויה (אין צורך להגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה).
  • המעסיק יכול לדווח על תקופות החל"ת לביטוח הלאומי במקום העובד, וזאת באמצעות מערכת השכר. המעסיק צריך לשדר לביטוח הלאומי דרך מערכת השכר: "קובץ הפסקת עבודה" הכולל את תאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון של העובד) והסיבה להוצאה לחל"ת. במקרה זה אין לשדר "טופס 100". למידע אודות ההנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת לחצו כאן.
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה והוצא לחל"ת בשניהם, ולאחר מכן חזר לעבוד במקום עבודה אחד והוצא שוב לחל"ת, צריך לשלוח באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי מכתב מהמעסיק המפרט את תקופת החל"ת הצפויה (אין צורך להגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה).
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד ולאחר מכן הוצא לחל"ת ממקום העבודה השני, צריך לשלוח באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי מכתב מהמעסיק השני המפרט את תקופת החל"ת הצפויה (אין צורך להגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה).
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן שאלות ותשובות בנושא יציאה לחל"ת וקבלת דמי אבטלה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה באתר שירות התעסוקה.

שמירה על הטבות מס לעובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים דמי אבטלה

 • בעת חישוב המס על דמי האבטלה, העובדים יהיו זכאים להקלות מס בהתאם להקלות המס המצויות בתלוש השכר האחרון של שנת 2020.
 • בנוסף, עובד שמועסק ב-2 מקומות עבודה או יותר, ויצא לחל"ת ממקום עבודתו העיקרי, יוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את ההקלות שהמעסיק העיקרי אמור היה להעניק לו בהתאם לאישור תיאום המס לשנת 2020, ללא צורך בתיאום מס נוסף.
 • לאור האמור לעיל, עובד שברשותו אישור לתיאום מס לשנת 2020, יצרף את תיאום המס הממוען למעסיק העיקרי אל טופס התביעה לדמי אבטלה ועובד שבתלוש השכר האחרון שלו לשנת 2020 מצויות הקלות מס, יצרף את תלוש השכר האחרון לטופס התביעה לדמי אבטלה.
 • למידע נוסף ראו שמירה על הטבות מס לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ומקבלים דמי אבטלה עקב התפשטות נגיף קורונה

יציאה למילואים

 • מי שנקרא לשירות מילואים במהלך החל"ת צריך להגיש תביעה אישית לתשלום עבור שירות המילואים מהמוסד לביטוח לאומי, בצירוף אישור צבאי, 6 תלושי שכר אחרונים ואישור יציאה לחל"ת.
 • אם שולמו לו כבר דמי אבטלה לימים אלה, הוא יקבל השלמה לסכום של תגמול המילואים (המחושב לפי 100% מהשכר).
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

קבלת דמי אבטלה במקביל לקצבאות נוספות


מציאת עבודה חדשה במהלך תקופת החל"ת

 • ניתן להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש בתקופת החל"ת, במקביל להתייצבות בלשכת התעסוקה.
 • על העובד לעדכן לגבי מועד תחילת עבודתו את לשכת התעסוקה באמצעות הטופס המקוון באתר שירות התעסוקה, ואת המוסד לביטוח לאומי באמצעות הטופס המקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • התחלת עבודה חדשה (בין אם דרך לשכת התעסוקה ובין אם באופן עצמאי) עשויה להפסיק את הזכאות לדמי אבטלה או להקטין את דמי האבטלה.
טיפ
בכל מקרה מומלץ לברר מול לשכת התעסוקה את ההשלכות של התחלת העבודה החדשה על זכותכם לדמי אבטלה, בטרם תתחילו לעבוד בה.

עבודה חלקית במקביל לתקופת הזכאות לדמי אבטלה

 • עובד שמקבל דמי אבטלה ומתחיל לעבוד במקום עבודה (שאינו מקום העבודה המקורי שלו) בעבודה חלקית, רשאי לבחור בין 2 אפשרויות:
  1. לא לקבל דמי אבטלה עבור הימים שבהם הוא עובד בעבודתו החלקית. במקרה זה הימים שעבד בהם לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה המקסימלית שלו.
  2. לקבל דמי אבטלה מופחתים (לאחר שיופחת מהם סכום השכר שקיבל בימים שעבד). במקרה כזה הימים שעבד בהם ידווחו כימי אבטלה וינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו.
 • אם עובד שהכנסתו היומית נמוכה מדמי האבטלה ליום בחר כי שירות התעסוקה לא ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה:
  • עליו למלא טופס בקשה לשלילת ימי אבטלה ולהגיש אותו למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה. לאיתור כתובות וטלפונים של הסניפים בלשכת התעסוקה לחץ כאן
  • הימים שעבד בהם לא יופחתו ממכסת הימים המירבית שנקבעה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • הוא לא יקבל דמי אבטלה עבור אותם ימים (אלא רק עבור הימים שבהם לא עבד), והכנסותיו מהעבודה לא ינוכו מדמי האבטלה שישולמו לו לשאר הימים.
דוגמה
 • למובטל נקבעה זכאות לדמי אבטלה בסך 250 ש"ח ליום, למשך מכסה מירבית של 100 ימים.
 • לאחר שהחל לעבוד יום בשבוע ולהשתכר 200 ש"ח ליום בממוצע, הוא הגיש בקשה ללשכה שלא תדווח על ימי העבודה כימי אבטלה.
 • בימים שבהם הוא עובד לא ישולמו לו דמי אבטלה והימים לא יופחתו ממכסת הימים שנקבעה לו.
 • בימים שאינו עובד ימשיך לקבל את דמי האבטלה בסך 250 ש"ח ליום.


 • אם העובד בחר כי שירות התעסוקה ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה, עליו להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה בהתאם להנחיות כדי לחפש עבודה נוספת או חלופית.
 • המוסד לביטוח לאומי ינכה מדמי האבטלה את ההכנסה היומית הממוצעת שלו בתקופת העבודה החלקית.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו נמוך מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו גבוה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.
דוגמה
 • מובטל זכאי לדמי אבטלה בסך 250 ש"ח ליום.
 • הוא החל לעבוד במשרה חלקית יומיים בשבוע ולהשתכר 150 ש"ח ליום בממוצע.
 • דמי האבטלה שיקבל מהמוסד לביטוח לאומי בימים שבהם הוא עובד יהיו בסך 100 ש"ח ליום.
 • על העובד להגיש בכל חודש למוסד ביטוח לאומי את תלוש השכר המציין את מספר הימים שבהם עבד ואת השכר החודשי. את תלוש השכר ניתן לשלוח באופן מקוון ישירות לפקיד הביטוח הלאומי בסניף המטפל באמצעות אתר האינטרנט.
 • למובטל שעובד במקביל כעצמאי:
  • הכנסתו כעובד עצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה שיהיה זכאי להם ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
  • כדי לחשב את הכנסתו היומית הממוצעת, מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30.
  • אם ההכנסה היומית הממוצעת שלו נמוכה מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם. אם היא גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.
 • למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.
 • חשוב לדעת:
  • הזכאות אינה תקפה לגבי עבודה חלקית באותו מקום העבודה שהוציא את העובד לחל"ת.
  • אם העובד ישוב לעבוד, גם לימים ספורים, אצל אותו מעסיק שהוציא אותו לחל"ת לפני שהסתיימה תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה (30 ימים, או 14 ימים החל מה-01.08.2020) תביעתו לדמי אבטלה תידחה, ואם שולמו לו דמי אבטלה עבור תקופה זו ייווצר לו חוב בגין מה ששולם.

עבודה חדשה במשרה מלאה

 • עובד שהחל לעבוד במשרה מלאה במהלך תקופת החל"ת ולא התייצב בלשכת התעסוקה, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה החל ממועד תחילת עבודתו החדשה.
 • יחד עם זאת, עובד שהחל לעבוד בעבודה חדשה בשכר נמוך מדמי האבטלה שהיה זכאי להם, עשוי להיות זכאי למענק למובטל בתנאי שהוא מועסק בהיקף של לפחות 50% משרה ובמשך 25 ימים לפחות.
 • עובד שהחל לעבוד בעבודה חדשה במהלך תקופת החל"ת, יכול להתפטר מעבודתו הקודמת, והוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים או השלמת פיצויי פיטורים כאילו פוטר ולא התפטר (בתנאי שצבר ותק של שנה אחת לפחות), שכן החל"ת עשויה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה. אם מלוא פיצויי הפיטורים הופרשו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני של העובד, העובד לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.
 • חשוב להודיע למעסיק מראש על ההתפטרות.
 • למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

הסכמי סודיות ומניעת תחרות - האם המעסיק הקודם יכול למנוע ממך לעבוד במקום עבודה חדש?

באופן כללי, עובד רשאי לעבוד בכל מקום שיבחר לאחר סיום יחסי העבודה עם המעסיק הקודם. עם זאת, קיימים מצבים ספציפיים שבהם מותר למעסיק להגביל את העובד. מצבים אלה נועדו להגן על זכויותיהם של מעסיקים בתנאים מסוימים.

דוגמה
אם העובד קיבל תמורה מיוחדת כנגד התחייבות שלא להתחרות במעסיק לפרק זמן מסוים, אם העובד חשוף לסודות מסחריים וקיימת סבירות שהוא ידליף אותם למתחרים או אם העובד קיבל הכשרה מיוחדת ויקרה.


פתיחת תיק עוסק מורשה והפיכה לעצמאי

 • עובד יכול לפתוח עסק עצמאי (להירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה) במקביל להתייצבותו בלשכת התעסוקה.
 • מקבל דמי אבטלה שגם עובד כעצמאי או החל לעבוד כעצמאי עשוי להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודה כעצמאי.
  • הכנסתו כעובד עצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה שיהיה זכאי להם ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
  • כדי לחשב את הכנסתו היומית הממוצעת, מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30.
  • אם ההכנסה היומית הממוצעת שלו נמוכה מדמי האבטלה ליום, העובד יקבל את ההפרש ביניהם. אם היא גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.

הפסקת ההפרשות העצמאיות לביטוח פנסיוני או הסדר ריסק

 • אם במהלך החל"ת ביצעתם הסדר ריסק או תשלומים עצמאיים לביטוח הפנסיוני לצורך שמירת זכויותיכם הפנסיוניות, אל תפסיקו את התשלומים מיד עם התחלת העבודה החדשה.
 • תחילת ההפרשות לביטוח הפנסיוני מטעם המעסיק בעבודה החדשה עשויה להתרחש רק לאחר מספר חודשי עבודה (גם אם העובד זכאי לביטוח פנסיוני מיום עבודתו הראשון), ולכן כדאי להפסיק את הסדר הריסק או התשלומים העצמאיים רק לאחר שווידאתם מול החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני שלכם, כי ההפרשה הראשונה של המעסיק החדש נקלטה אצלה.
 • למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד המתחיל עבודה חדשה.

עבודה זמנית אצל המעסיק המקורי במהלך החל"ת וחזרה לעבודה בסיום החופשה

 • עובד שנרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה, ובמהלך החל"ת חזר לעבודה אצל מעסיקו (גם אם לתקופה זמנית של יום בודד או ימים אחדים), חייב לעדכן על כך את לשכת התעסוקה בטופס שבאתר, וכן את המוסד לביטוח לאומי (ניתן לעדכן באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי).
אזהרה
אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד.
 • חזרת העובד לעבודה (גם לימים בודדים) מפסיקה את רצף הימים של החופשה.
  • אם העובד לא הספיק לצבור 14 ימי חל"ת רצופים לפני החזרה לעבודה (או 30 ימים אם החל"ת החל לפני 01.08.2020), הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
  • אם לאחר שהעובד הוחזר לעבודה המעסיק יוציאו שוב לחל"ת, העובד יהיה חייב לצבור מחדש את תקופת החל"ת הנדרשת כדי להיות זכאי לדמי אבטלה.
דוגמה
עובד יצא לחל"ת ב-01.08.2020 שאמורה להסתיים ב-21.08.2020.
 • ב-09.08.2020 (במהלך החל"ת) קרא לו המעסיק לעבודה של 3 ימים כי "נכנסה עבודה".
 • ב-11.08.2020 חזר העובד לחל"ת עד התאריך המקורי (21.08.2020).
 • העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה למרות שהוא שהה בחל"ת מעל 14 יום, מכיוון שהחופשה לא נמשכה 14 ימים ברציפות (העובד שהה 8 ימים בחל"ת עד 09.08.2020, חזר לעבודה ל-3 ימים ואז יצא מחדש לחל"ת של 10 ימים).


מענק למקבלי דמי אבטלה שחוזרים לעבוד


פיטורים במהלך החל"ת

 • עובד שפוטר במהלך החל"ת צריך להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה חדשה לדמי אבטלה עקב פיטורים.
 • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת העובד אינו זכאי לדמי אבטלה (בין אם עבד במהלכה וקיבל שכר ובין אם לא עבד במהלכה וקיבל תשלום "תמורת הודעה מוקדמת").
 • חשוב לשים לב למקרים שבהם המעסיק מחויב לבקש היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים (לעובד/ת בתקופת הריון, טיפולי פוריות, לקראת פונדקאות/אימוץ, או שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות).

משמעות קבלת כספי דמי אבטלה עבור מי שנמצא בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)

חשוב לדעת

שימו לב


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284

חקיקה ונהלים