דמי מפתח הם כל תמורה המתקבלת עבור מגורים שהיא אינה דמי שכירות, הניתנת בעבור שכירות של דירה מושכרת או בקשר לקבלת החזקה או להחזרת החזקה בדירה מושכרת. לאחר תשלום דמי המפתח ממשיך הדייר לשלם דמי שכירות מופחתים (דמי המפתח אינם תחליף לדמי השכירות). תמורת תשלום של חלק משווי הנכס מקבל הדייר זכות קבע לגור בנכס לכל ימי חייו, כל עוד יעמוד בחובותיו. גובה דמי המפתח יהיה לרוב בין 1/3 ל-1/2 משוויו בשוק של הנכס.

חשוב לדעת

 • דמי מפתח ישולמו גם כאשר קיים דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר המבקש לעזוב את הנכס (דייר יוצא) ומעביר את זכויות החזקה לרוכש שייכנס לנכס במקומו (דייר מוצע).
 • במקרה כזה תשלום דמי המפתח יחולק בין הדייר היוצא לבעל הבית באופן הבא ובהתאם לתנאים הבאים:
  • לפני יום 14.08.1958 החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 66.6%.
  • לאחר יום 14.08.1958:
   • בשנה הראשונה לשכירות - החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 85%.
   • לאחר השנה הראשונה לשכירות ולא יותר משנתיים לשכירות - החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 75%.
   • לאחר שנתיים ולא יותר מחמש שנים לשכירות - החלק בדמי מפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 66.6%.
   • לאחר חמש שנים לשכירות - החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 60%.
 • במקרה שהדייר היוצא (דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר) לא שילם מעולם דמי מפתח עבור הנכס יהיה חלקו בדמי המפתח באופן הבא:
  • בשנה הראשונה לשכירות - החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 0%.
  • לאחר השנה הראשונה לשכירות ולא יותר משנתיים לשכירות - החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 22.5%.
  • לאחר שנתיים ולא יותר משלוש שנים לשכירות - החלק בדמי מפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 33.35.
  • לאחר שלוש שנים ולא יותר מחמש שנים לשכירות - החלק בדמי מפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 50%
  • לאחר חמש שנים לשכירות -
   • לפני יום 14.08.1958 החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 66.6%.
   • אחרי יום 14.08.1958 החלק בדמי המפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 60%.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים