הקדמה:

חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972 מגדיר את אופן ההתנהלות של בעל הבית והדייר המוגן, כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972
נוסח החוק:

נושאים וזכויות


תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".