הקדמה:

חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972 מגדיר את אופן ההתנהלות של בעל הבית והדייר המוגן, כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר השיכון והבינוי; שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".