הקרן להכוונת חיילים משוחררים הוקמה בשנת 1949 בהתאם לחזונו של ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון דאז, דוד בן גוריון, שראה חשיבות לאומית במפעל שילובם של החיילים המשוחררים במסגרות האזרחיות. היחידה נוסדה במטרה לסייע למסיימי השירות הצבאי להשתלב בדרך הקצרה והיעילה בחיים האזרחיים, וזאת באמצעות מתן ייעוץ והכוון אישיים, הדרכה, הסברה וסיוע חומרי לזכאים.
היחידה פועלת ברמה ארצית, באמצעות ארבעת מחוזות ההכוונה ומרכזי צעירים ברחבי הארץ.

פרטים

שיוך:משרד הביטחון
אתר אינטרנט:לאתר
פייסבוק:לעמוד בפייסבוק
כתובת:לכתובות מחוזות ההכוונה ומרכזי צעירים
טלפון:03-7776770

תפקיד

  • סיוע לחיילים משוחררים - מי שסיימו שירות חובה בצה"ל, במשמר הגבול, בשירות בתי הסוהר או במשטרת ישראל, או השתחררו משירות קבע וגילם אינו עולה על 39 ובלבד ששירתו 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחררו לפני תום תקופה זו מטעמי בריאות.
  • סיוע למסיימי שירות לאומי-אזרחי.
  • תקופת הזכאות לשירותי היחידה היא משישה חודשים לפני השחרור ועד חמש שנים לאחר השחרור.

נושאים וזכויות