הפורטל מרכז זכויות והטבות להן זכאים חיילים משוחררים ואשר חלקן ניתנות גם למסיימי השירות הלאומי.

חוק קליטת חיילים משוחררים נועד לסייע לחיילים המשתחררים משירות חובה ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי בתחילת דרכם בחיים האזרחיים. החוק קובע כי יינתן סיוע כספי עבור מי שהשלים, החל מ-1 בינואר 1994, לפחות 12 חודשי שירות חובה (או פחות מזה, אם שוחרר מטעמי בריאות) בצה"ל, במשמר הגבול, במשטרת ישראל או בשירות הלאומי-אזרחי.
לצורך מימוש החוק הוקמו האגף והקרן לחיילים משוחררים האחראים, בין השאר, על מתן מענק שחרור, פיקדון אישי וסיוע כספי נוסף בלימודים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים