נערים ונערות העונים על הגדרת בני נוער במצבי סיכון וסכנה זכאים לסל שירותים המוענקים על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
נערות העונות על הגדרת נערה וצעירה בסיכון זכאיות, בנוסף, לשירותים הייחודיים לנערות
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

הוראת תע"ס מס' 9.1 מגדירה מיהם בני נוער הנמצאים במצבי סיכון וסכנה.

 • למידע לגבי מסגרות ותוכניות הפועלות עבור בני נוער במצבי סיכון וסכנה וכן מסגרות הייחודיות לנערות, ראו בפורטל ילדים ונוער בסיכון.

הגדרת בני נוער במצבי סיכון וסכנה

 • בני נוער בסיכון וסכנה הם מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. גילם בין 18-12.
  2. הם בעל אינטליגנציה תקינה וללא מחלת נפש פעילה.
  3. הם מצויים במצבי סיכון וסכנה ונמצאים על קצה רצף החינוך והטיפול בקהילה.
  4. הם סובלים מ-2 קשיים לפחות מבין אלה:
   • קשיים רגשיים - קושי ביצירת קשר ואמון, קושי בדחיית סיפוקים, דימוי עצמי נמוך, תחושת ניכור.
   • התנהגות אסוציאלית - קושי בקבלת סמכות וחוקי מסגרת, קושי להסתגל חברתית, בעיות התנהגות קשות, שוטטות, עזובה, אלימות, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים (סמים), דפוסי עבריינות והפרת חוק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות