נערה וצעירה בסיכון (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נערות וצעירות בסיכון זכאיות לסל שירותים המוענקים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  • נערה וצעירה תוגדר כנערה וצעירה בסיכון במקרה שהיא עונה על כל התנאים הבאים:

סיוע לנערות ולצעירות בסיכון מטעם משרד הרווחה

חקיקה ונהלים

מקורות