נערות וצעירות בסיכון זכאיות לסל שירותים המוענקים על ידי משרד הרווחה
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה
 • נערה וצעירה תוגדר כנערה וצעירה בסיכון במקרה שהיא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא רווקה.
  2. גילה בין 25-13.
  3. היא אינה עם מוגבלות שכלית.
  4. היא אינה נפגעת נפש.
  5. היא איננה מכורה לסמים או אלכוהול.
  6. היא נמצאת בסכנת התדרדרות או התמכרות.
  7. היא חוותה אירועים טראומתיים (נפשיים, רגשיים או חברתיים).

סיוע לנערות ולצעירות במצבי סיכון מטעם משרד הרווחה

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות