הקדמה:

על פי הגדרת העיוורון, כפי שנקבעה בישראל ובמערב אירופה, עיוור הוא מי שלוקה באחד מאלה:

  • היעדר ראיה מוחלט, ללא אבחנה באור (NLP).
  • חדות ראיה מירבית של 3/60 בעין הבריאה יותר- מה שאדם עם ראייה תקינה רואה ממרחק של 60 מטר, הוא יראה רק ממרחק של 3 מטר (וזאת גם בעזרת משקפיים). המשמעות היא שהוא לא יוכל למנות אצבעות ממרחק של 3 מטר, גם בעזרת המשקפיים הטובים ביותר.
  • צמצום שדה הראיה כך שזווית הראיה המרבית אינה עולה על °20 בעין הבריאה יותר.

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות