הקדמה:

תעודת עיוור / לקוי ראייה מקנה זכויות והטבות שונות לבעליה
בדיקת הזכאות לתעודה משמשת גם לקביעת הזכאות לדמי ליווי
בדיקת הזכאות להכרה כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי עשויה לשמש גם לצורך קבלת תעודת עיוור / לקוי ראייה, ולהיפך
למידע נוסף, ראו באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה
סרטון משרד הרווחה המסביר כיצד מקבלים תעודת עיוור / לקוי ראייה

תעודת עיוור / לקוי ראייה מאפשרת לבעליה לקבל שירותי שיקום וזכויות רבות נוספות (כגון פטור ממס הכנסה, הנחה בארנונה, מענק הוצאות תקשורת ועוד). להרחבה על ההטבות השונות שמקנה התעודה, ראו בפורטל עיוורים ולקויי ראייה.

 • התעודה עשויה להינתן לצמיתות או לתקופה מוגבלת, בהתאם למקרה. על תעודה שניתנה לתקופה מוגבלת יצוין עד איזה תאריך היא בתוקף.
 • בתהליך בדיקת הזכאות לתעודה נבחנת גם הזכאות לדמי ליווי.

מי זכאי?

 • מי שמתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים:
  • היעדר ראייה מוחלט.
  • חדות ראייה מירבית של 3/60 מטר בעין הבריאה יותר, גם אם נעזרים במשקפיים.
  • צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המירבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת משקפיים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להוריד ולהדפיס טופס בקשה לתעודת עיוור / לקוי ראייה (קובץ Word).
 • יש למלא בטופס את חלק א' ("פרטים אישיים") ולחתום.
 • לאחר מכן יש לפנות לרופא עיניים בקהילה שיבדוק את הפונה, ימלא על גבי הטופס את חלק ב' ("בדיקה רפואית") ויחתום עליו.
 • יש להדביק תמונת פספורט במקום המתאים על גבי טופס הבקשה.
 • את הטופס עם הפרטים שמילא הרופא והתמונה, יש לסרוק ולשלוח בדוא"ל לכתובת:
 • לחלופין, ניתן לשלוח את הטופס בדואר (רצוי בדואר רשום) עבור:
עמותת עלה
ת"ד 24051
הר הצופים
ירושלים 9124001
 • לאחר שהטופס יתקבל, הפונה יוזמן לבדיקה אצל רופא אמון של שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות.
 • במקרים חריגים שבהם הפונה אינו נייד והוא נבדק על-ידי רופא העיניים בקהילה, ניתן לצרף לטופס הבקשה בקשה מנומקת של העובד הסוציאלי המטפל, כדי שהזכאות תיבדק על-ידי רופא האמון על סמך המסמכים בלבד, וללא צורך להגיע אליו לבדיקה.
 • קביעתו של רופא האמון תועבר אל שירות רש"ט, שיחליט לגבי הזכאות לתעודה.
 • התשובה (ואם הזכאות אושרה, גם התעודה) תישלח ישירות לפונה בדואר.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של שירות רש"ט לגבי הזכאות, יכולים להגיש ערעור.
 • הערעור יועבר לוועדה של השירות, שיושבים בה רופא עיניים בכיר ועו"ס מומחית בתחום השיקום.
 • הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה בדואר.
 • יש לנמק בכתב את הסיבה לערעור, ולצרף חומר רפואי רלוונטי התומך בכך.
 • ניתן לשלוח את הערעור למטה שירות רש"ט באחת מהדרכים הבאות:
 • החלטת הוועדה הרפואית תישלח בדואר אל הפונה.

הגשת בקשה חוזרת

 • ניתן להגיש בקשה חוזרת לבדיקת הזכאות לתעודה לאחר שנה מתאריך הבדיקה האחרונה.
 • במקרה שיש מסמך המעיד על החמרה במצב הראייה, ניתן להגיש בקשה חוזרת לפני תום השנה.

החלפת תעודה שאבדה / נגנבה/ הושחתה

 • במקרה של אובדן / גניבה / השחתה של התעודה, ניתן לקבל תעודה חדשה.
 • לשם כך, יש לשלם בבנק הדואר אגרת חידוש תעודה ולפנות לרכז שירות רש"ט.
 • ניתן לפנות אל רכז שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) באזור המגורים:
  • מחוז ירושלים: 02-5085391
  • מחוז תל אביב: 03-5125506
  • מחוז חיפה: 04-8619456
  • מחוז באר שבע: 08-6264912

אישור באנגלית

 • שירות רש"ט מנפיק למבקשים מסמך רשמי באנגלית המאשר כי המבקש מוכר על ידי מדינת ישראל כעיוור על-פי חוק (ראו דוגמה בתחתית דף זה).
 • לקבלת המסמך, יש לפנות להנהלת שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה במשרד הרווחה:

העברת מידע לביטוח הלאומי

 • במהלך הבדיקה אצל רופא האמון, הפונה יקבל איגרת ובה פרטים על האפשרות להעברת מידע לביטוח הלאומי לצורך קביעת זכאותו לקצבאות (גמלת ילד נכה, קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים), וזאת ללא בדיקת ראייה נוספת.
 • פונה המעוניין בכך, יחתום על טופס בקשה להעברת תוצאות הבדיקה לביטוח הלאומי (הטופס נמצא אצל רופא האמון).
 • בטופס זה, הפונה יצהיר כי הוא מעוניין להיבדק לעניין זכאותו בביטוח הלאומי, ויחתום על ויתור סודיות כתנאי להעברת המידע.
 • פונה שמילא את הטופס וחתם עליו, ייבדק על-ידי רופא האמון גם לעניין הזכאות מהביטוח הלאומי, כאשר תאריך הבדיקה ייחשב כתאריך הגשת התביעה לביטוח הלאומי.
 • מי שיש לו ליקויים רפואיים אחרים בנוסף לליקוי הראייה, חשוב שיציין זאת בפני רופא העיניים, כדי שהביטוח הלאומי יבחן גם אותם.
 • חומר הבדיקה יועבר מרופא האמון לפקיד התביעות, שיבדוק אם הפונה כבר מוכר בביטוח הלאומי. בהתאם לכך, יוחלט על המשך הטיפול:
  • מי שטרם הגיש תביעה לביטוח הלאומי, תיבדק זכאותו לקצבה מבלי שיוזמן לבדיקת ראייה נוספת.
  • מי שהגיש תביעה לקצבה בעבר וחלה החמרה במצב הראייה שלו, ייתכן שתאושר לו זכאות גבוהה יותר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות