תעודת עיוור / לקוי ראייה מקנה זכויות והטבות שונות לבעליה
בדיקת הזכאות לתעודה משמשת גם לקביעת הזכאות לדמי ליווי
בדיקת הזכאות להכרה כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי עשויה לשמש גם לצורך קבלת תעודת עיוור / לקוי ראייה, ולהיפך
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה
סרטון משרד הרווחה המסביר כיצד מקבלים תעודת עיוור / לקוי ראייה

תעודת עיוור / לקוי ראייה מאפשרת לבעליה לקבל שירותי שיקום וזכויות רבות נוספות (כגון פטור ממס הכנסה, הנחה בארנונה, מענק הוצאות תקשורת ועוד). להרחבה על ההטבות השונות שמקנה התעודה, ראו בפורטל עיוורים ולקויי ראייה.

 • התעודה עשויה להינתן לצמיתות או לתקופה מוגבלת, בהתאם למקרה. על תעודה שניתנה לתקופה מוגבלת יצוין עד איזה תאריך היא בתוקף.
 • בתהליך בדיקת הזכאות לתעודה נבחנת גם הזכאות לדמי ליווי.

מי זכאי?

 • מי שמתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים:
  • היעדר ראייה מוחלט.
  • חדות ראייה מירבית של 3/60 מטר בעין הבריאה יותר, גם אם נעזרים במשקפיים.
  • צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המירבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת משקפיים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להוריד ולהדפיס טופס בקשה לתעודת עיוור / לקוי ראייה (קובץ Word).
 • יש למלא בטופס את חלק א' ("פרטים אישיים") ולחתום.
 • לאחר מכן יש לפנות לרופא עיניים בקהילה שיבדוק את הפונה, ימלא על גבי הטופס את חלק ב' ("בדיקה רפואית") ויחתום עליו.
 • יש להדביק תמונת פספורט במקום המתאים על גבי טופס הבקשה.
 • את הטופס המלא והחתום בצירוף התמונה ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא"ל לכתובת:
  • בדואר לכתובת: עמותת עלה, תיבת דואר 24051, הר הצופים, ירושלים 9124001.
 • לאחר קבלת הטופס, הפונה יוזמן לבדיקה אצל רופא מטעם שירות רש״ט שישלח את תשובתו לשירות רש״ט שיקבעו את הזכאות לקבלת התעודה.
 • התשובה תישלח לבית הפונה בדואר ואם הזכאות אושרה תישלח בדואר גם התעודה.
שימו לב
 • במקרים חריגים שבהם הפונה אינו נייד, רופא אמון יוכל לבדוק את הזכאות לתעודה על סמך הניירת בלבד ובמקרה כזה יש לצרף לטופס הבקשה:
  1. אישור מרופא משפחה או עו״ס כי הפונה מרותק לביתו.
  2. עותק של התיק הרפואי ממרפאת העיניים, כולל סיכום שלושת המפגשים האחרונים.
  3. ממצאי בדיקות עיניים, הדמיות וכל בדיקה או מסמך רלוונטי אחר.

הנפקת תעודה דיגיטלית

 • יש אפשרות להנפיק תעודת עיוור / לקוי ראייה דיגיטלית בנוסף לתעודה הפיזית, וזאת במסגרת ניסוי פיילוט.
 • בעלי התעודה הדיגיטלית יוכלו להציג אותה ביישומון בטלפון החכם ולשלוח אותה בדוא"ל, בהתאם לצורך.
 • מי שמעוניינים בתעודה דיגיטלית צריכים למלא טופס רישום והסכמה של נושאי תעודת עיוור להשתתפות בפיילוט.
  • מילוי הטופס נעשה באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית.
  • מי שטרם נרשמו למערכת ההזדהות וזקוקים לסיוע בהרשמה יכולים להתקשר למוקד הטכנולוגי לנושאי תעודת עיוור בטלפון *9366, או למוקד השירות הממשלתי בטלפון 1299.
 • הנפקת התעודות הדיגיטליות תבוצע בצורה מרוכזת לפונים.
 • בשאלות על הפיילוט ניתן להתקשר לטלפון 03-6393938.

ערעור

 • פונים שלא אושרה להם זכאות לתעודת עיוור / לקוי ראייה או שאושרה תעודה זמנית, יכולים להגיש בקשה לעיון מחדש בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון, ויש לצרף לה:
  1. סיכום תיק רפואי במרפאת עיניים או סיכום 3 בדיקות אחרונות של רופא עיניים. סיכום תיק רפואי בנושא עיניים בקופת חולים או בית חולים עם פירוט של 3 מפגשים אחרונים.
  2. מכתב אישי שמפרט את מהות הבקשה לעיון מחדש.
  3. מסמכים רפואיים נוספים שתומכים בבקשה (כמו תדפיסי בדיקות שדות ראיה, ממצאי בדיקות מכונים והדמיות וכו׳).
 • ייתכן שמגיש הבקשה לעיון מחדש יידרש לעבור בדיקה על ידי רופא שהוסמך לכך.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה.

הגשת בקשה חוזרת

 • ניתן להגיש בקשה חוזרת לבדיקת הזכאות לתעודה לאחר שנה מתאריך הבדיקה האחרונה.
 • במקרה שיש מסמך המעיד על החמרה במצב הראייה, ניתן להגיש בקשה חוזרת לפני תום השנה.

החלפת תעודה שאבדה / נגנבה/ הושחתה

 • ניתן לקבל תעודה חדשה אם התעודה אבדה או נגנבה או הושחתה.
 • לקבלת תעודה חדשה יש לפנות לשירות רש״ט באחת הדרכים הבאות:
  • בדוא״ל לכתובת: .
  • בדואר לכתובת: שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה משרד הרווחה והביטחון החברתי, ירמיהו 39 ירושלים 9446724.

אישור באנגלית על אחזקת תעודת עיוור /לקוי ראייה

 • מי שאושרה זכאותו לתעודה יכול לבקש מסמך באנגלית שמאשר כי הוא מוכר על ידי מדינת ישראל כעיוור על פי החוק.
 • ניתן לקבל את המסמך בפנייה לשירות רש״ט באחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא״ל לכתובת: .
  • בדואר לכתובת: שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה משרד הרווחה והביטחון החברתי, ירמיהו 39 ירושלים 9446724.

העברת מידע לביטוח הלאומי

 • במהלך הבדיקה אצל רופא האמון, הפונה יקבל איגרת ובה פרטים על האפשרות להעברת מידע לביטוח הלאומי לצורך קביעת זכאותו לקצבאות (גמלת ילד נכה, קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים), וזאת ללא בדיקת ראייה נוספת.
 • פונה המעוניין בכך, יחתום על טופס בקשה להעברת תוצאות הבדיקה לביטוח הלאומי (הטופס נמצא אצל רופא האמון).
 • בטופס זה, הפונה יצהיר כי הוא מעוניין להיבדק לעניין זכאותו בביטוח הלאומי, ויחתום על ויתור סודיות כתנאי להעברת המידע.
 • פונה שמילא את הטופס וחתם עליו, ייבדק על-ידי רופא האמון גם לעניין הזכאות מהביטוח הלאומי, כאשר תאריך הבדיקה ייחשב כתאריך הגשת התביעה לביטוח הלאומי.
 • מי שיש לו ליקויים רפואיים אחרים בנוסף לליקוי הראייה, חשוב שיציין זאת בפני רופא העיניים, כדי שהביטוח הלאומי יבחן גם אותם.
 • חומר הבדיקה יועבר מרופא האמון לפקיד התביעות, שיבדוק אם הפונה כבר מוכר בביטוח הלאומי. בהתאם לכך, יוחלט על המשך הטיפול:
  • מי שטרם הגיש תביעה לביטוח הלאומי, תיבדק זכאותו לקצבה מבלי שיוזמן לבדיקת ראייה נוספת.
  • מי שהגיש תביעה לקצבה בעבר וחלה החמרה במצב הראייה שלו, ייתכן שתאושר לו זכאות גבוהה יותר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות