הגדרה זו של תושב חוזר מתייחסת לנושא קבלת סיוע במשרד הקליטה בלבד
למידע נוסף ראו תושבים חוזרים באתר משרד העלייה והקליטה

תושב חוזר הוא אזרח ישראלי העומד בתנאים הבאים:

 • גיל - בן 17 ומעלה, לצורך סיוע בתחומי המכס -מגיל 18 ומעלה.
 • שהות בחו"ל - שנתיים לפחות. יזם עסקי ומדען יהיו זכאים לסיוע - לאחר שהות בחו"ל של 3 שנים לפחות.
 • ביקור בארץ - ביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות. ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה ייחשב כביקור אחד.
 • שליחות בחו"ל - לא היה מועסק, הוא או בת זוגו או אחד מהוריו על ידי מדינת ישראל או רשות מרשויותיה כולל חברות ממשלתיות, ההסתדרות הציונית או רשות מרשויותיה, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, המגבית המאוחדת, הבונדס, אלא אם עברו חמש שנים מתום השליחות ועד שובו ארצה.

חשוב לדעת

תהליך קביעת המעמד

 • קביעת המעמד תעשה בארץ באחת מלשכות משרד הקליטה באזור המגורים, על פי חותמות כניסה ויציאה בדרכון ובדיקת הרישומים במשרד הפנים.
 • חישוב ההיעדרות מן הארץ יעשה על פי השנתיים שקדמו ליום השיבה לארץ.
 • ל"מדען" ויזם עסקי - חישוב ההיעדרות מן הארץ ייעשה על פי 3 השנים שקדמו ליום השיבה לארץ.

בחינת זכאות עקרונית לקבלת מעמד תושב חוזר במשרד העלייה והקליטה טרם החזרה לארץ

 • לצורך בדיקת הזכאות יש למלא את טופס ההרשמה הממוחשב במהלך 6 החודשים שלפני יום החזרה לארץ.
 • מי שעונה להגדרת "מדען" ימלא את טופס ההרשמה הממוחשב במהלך השנה שלפני יום החזרה לישראל.
 • תשובה עקרונית תישלח כעבור כשבועיים ישירות לכתובת הדוא"ל שצוינה בעת מילוי הטופס.
 • התשובה (העקרונית) נכונה ליום שבו בוצעה, ובעת החזרה לארץ תתבצע בדיקה עדכנית.
 • לאחר החזרה לארץ וקבלת אישור הזכאות, תתקבל תעודת תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה.
 • במקרה של קשיים במילוי הטופס הממוחשב, ניתן למלא טופס הרשמה ידני ולשלוח למשרד העלייה והקליטה באחת הדרכים הבאות:
  1. פקס 972-72-322-9697
  2. בדואר לכתובת: משרד העלייה והקליטה, מרכז המידע, רחוב קפלן 2, ירושלים, ישראל.
  • זמן הטיפול בטופס הידני הוא ארוך יותר מזמן הטיפול בטופס הממוחשב.
 • להנחיות למילוי הטופס ראו באתר משרד העלייה והקליטה.
 • לפרטים נוספים על הרישום לבדיקה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

מי אינו בגדר תושב חוזר במשרד הקליטה

 • מי שנהנה בעבר מסיוע הניתן ל"תושב חוזר".
 • מי שנמצא עדיין בתקופת זכאותו כעולה - יקבל סיוע בהתאם ליתרת זכאותו.
 • מי ששהה בחו"ל בשליחות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים