מי שנשפטו והורשעו בעבירות שביצעו על רקע היותם במעגל הזנות, רשאים להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי
ניתן להגיש את הבקשה כל עוד לא נגזר על המבקש או על המבקשת עונש מאסר בפועל
הגשת הבקשה במסגרת ספציפית זו לא גורעת מהזכות להגיש בקשות אחרות לחנינה או הקלה בעונש במסגרת סמכותו הכללית של נשיא המדינה

לשם הסרת חסמים ליציאה ממעגל הזנות ומתן אפשרות להשתלבות בעולם התעסוקה, יוצאים נשיא המדינה ושר המשפטים בקריאה מיוחדת למי שנדונו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע הימצאותם במעגל הזנות ולא הוטל עליהם עונש מאסר בפועל, להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי.

 • הקריאה המיוחדת לא גורעת מהזכות של מי שהורשעו בעבירות אחרות להגיש בקשה לחנינה או הקלה בעונש במסגרת סמכותו הכללית של נשיא המדינה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעומדים בתנאים הבאים יכולים להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי במסגרת הקריאה המיוחדת:
  • ביצעו עבירות על רקע הימצאות במעגל הזנות והורשעו בהן בבית משפט.
  • לא נגזר עליהם עונש מאסר (בפועל או בעבודות שירות).
שימו לב
מי שנגזר עליו עונש מאסר עדיין יכול להגיש בקשה להקלה בעונש מכוח סמכותו הכללית של נשיא המדינה. לפרטים ראו בקשה להמרה או להקלה בעונש של מאסר בפועל (בקשת חנינה מנשיא המדינה)

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • הבקשה תוגש באמצעות המבקש עצמו, בא-כוחו או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה (הורה, ילד/ה, אח/ות).
 • לבקשה יצורפו הפרטים הבאים:
  • פרטים אישיים.
  • אמצעי התקשרות עם המבקש.
  • פרטים אודות העבירה והחלטת בית המשפט.
  • מכתב מפורט המציג את נימוקי הבקשה, לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקום.
  • כל מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה, כגון מסמכים המעידים על מצב רפואי, מצב כלכלי וכדומה.
 • הבקשה תוגש למחלקת חנינות במשרד המשפטים או לבית הנשיא באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות הטופס המקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא או מחלקת חנינות.
  • באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת .
  • בדואר רגיל לכתובת: רחוב הנשיא 3 , ירושלים, מיקוד 9218801.
  • בפקס שמספרו 02-5887225 .

הדיון בבקשה

 • מחלקת החנינות תגיש את חוות דעתה על הבקשה לאישור שר המשפטים, שיעביר את המלצתו ללשכת נשיא המדינה לצורך קבלת החלטה.
 • בסיום ההליך, החלטת נשיא המדינה נשלחת בדואר ישירות למגיש הבקשה.
 • לא ניתן להגיש ערעור על ההחלטה.
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות לגורמים הבאים:
  • הלשכה המשפטית בבית הנשיא, בשעות 09:00-11:00, בטלפון 02-6707211.
  • מחלקת חנינות במשרד המשפטים בשעות 13:00-15:00 ו 09:00-11:00, בטלפון 073-3927070 .
  • היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים בטלפון 073-3926728.

חשוב לדעת

 • בעניין תיקי משטרה סגורים (רישום משטרתי) שלא הובילו להגשת כתב אישום ולמתן גזר דין בתיק פלילי (רישום פלילי), הסמכות לביטול הרישום היא של משטרת ישראל ולא של נשיא המדינה.
 • לבקשות למחיקת רישום תיקים סגורים ראו באתר משטרת ישראל.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים