הוראות הקריאה לשירות מילואים מתפרסמות על-ידי אגף כוח אדם בצה"ל בקובץ המתעדכן מעת לעת
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל נקבעות על-ידי אגף כוח האדם בצה"ל (אכ"א) ומתפרסמות באמצעות קובץ המתעדכן מעת לעת.

עיון בהוראות

קריאה לשמ"פ בניגוד להוראות

  • חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד להוראות הקריאה, יפנה אל קצין/ת הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.
  • חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה וקריאתו לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים, יפנה, לאחר שהתייצב במקום ובזמן שנקבעו לו, אל קצין/ת הקישור במשרד הקישור של יחידתו.

הסכמה לחריגי קריאה בשירות המילואים

  • כאשר חייל מילואים מסכים להיקרא לשירות מילואים בניגוד להוראות קריאה לשירות מילואים, עליו לאשר זאת במעמד קריאת הצו באזור האישי באתר המילואים של צה״ל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים