הפורטל מרכז את הכללים החלים על הצבא שרלבנטיים עבורך המילואמניק.

נקראת למילואים לתעסוקה מבצעית? לאימון בצאלים? לחד-יומי?
ייתכן שתרצה גם ללמוד על שחרורים והקלות לחיילי מילואים כולל ולת"ם, שחרור/קיצור מסיבות רפואיות/משפחתיות וכו'.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים