הקדמה:

עובדת חדשה בחברת שמירה, שנדחתה על ידי הקב"ט באתר בו הייתה אמורה לעבוד בטענה שאינה מתאימה לתפקיד כיוון שהיא אם לילדים, תבעה את החברה וזכתה לפיצויים בסכום של 33,000 ש"ח.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
מס' תיק:
ע"ב 2344/06
תאריך:
04/11/2007


אתי יוסף התקבלה לעבודה בשמירה ואבטחה בחברת מיקוד. אולם, כשהופנתה לאתר העבודה- קניון פסגת זאב בירושלים, דחה אותה הקב"ט הממונה על העובדים בטענה שהיא אם לילדים ולכן לא מתאימה לתפקיד. יוסף תבעה את חברת מיקוד וטענה שהקב"ט הפלה אותה לרעה רק משום היותה אם לילדים. בית הדין קיבל את התביעה ופסק ליוסף פיצויים בסך 30,000 ש"ח, בתוספת הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.

משמעות

  • אסור להפלות עובד או מועמד לעבודה על רקע היותו הורה לילדים.
  • עובד או מועמד לעבודה שהופלה על רקע היותו הורה זכאי לפיצוי כספי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות