• החברה להשבה פעלה לאיתור נכסים המצויים בישראל אשר בעליהם נספו בשואה, והשבתם ליורשים החוקיים.
 • פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ הסתיימה ביום 31.12.17 על פי חוק.
שימו לב
פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ הסתיימה ביום 31.12.17 על פי חוק.

הסמכות לטפל בנכסים של נספי שואה הנמצאים בישראל הועברה לאפוטרופוס הכללי

 • הסמכות לטפל בנכסים של נספי שואה הנמצאים בישראל הועברה לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 • בנושא איתור והשבת נכסים של נספי שואה יש לפנות למחלקת נכסי נספי שואה באפוטרופוס הכללי:
  • דוא"ל:
  • מוקד טלפוני: 03-5164117
  • דואר: האפוטרופוס הכללי, היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם, מחלקת נכסי נספי שואה, רחוב השלושה 2, ת"ד 9040. תל אביב - יפו, מיקוד 6109001.

הסמכות לטפל בנושאי סיוע לניצולי שואה הועברה לרשות לזכויות ניצולי השואה

הסמכות לטפל בנושאי הנצחה הועברה לטיפול המשרד לשיוויון חברתי

 • הסמכות לטפל בנושאי הנצחה הועברה לטיפול המשרד לשוויון חברתי.
 • בנושא הנצחה ניתן לפנות למשרד לשוויון חברתי בטלפון: *8840, או בפקס: 02-5605034.