הקדמה:

חיילים בשירות חובה להחזרי דמי אגרה או רישיון


חיילים בשירות חובה להחזרי דמי אגרה או רישיון ששילמו לצורך עיסוקם.

מי זכאי?

 • חייל המשרת כמשפטן וחייב בדמי חבר ללשכת עורכי הדין בישראל.
 • חייל המשרת כרואה חשבון וחייב בדמי חבר ללשכת רואי החשבון בישראל.
 • חייל אשר עפ"י חוק החשמל, תשי"ד-1954, חייב להיות בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל, והעוסק בפועל באחד מן המקצועות הבאים:
 1. חשמלאי צב"ם ומלגזות.
 2. מאחזק גדרות התראה.
 3. חשמלאי גנרטור ומערכות.
 4. חשמלאי מיתקנים.
 5. מהנדס או הנדסאי חשמל.
 6. הנדסאי מכשור ובקרה.
 7. טכנאי בקרת רדיו.
 8. טכנאי מערכות שידור.
 9. חשמלאי ציוד עזר למטוסים.
 10. טכנאי יחידת כוח.
 11. חשמלאי מסויג.
 12. חשמלאי שירות.
 13. טכנאי קירור ומיזוג אוויר.
 • חייל המשרת כמפעיל מנוף וחייב ברישיון ממשלתי להפעלת מנוף.
 • חייל המשרת כרופא וחייב ברישיון ממשלתי לעסוק ברפואה.
 • חייל המשרת כפסיכולוג וחייב ברישיון ממשלתי לעסוק במקצועו.

תהליך מימוש הזכות

 1. על החייל להציג בפני מפקד יחידתו את הרישיון שניתן לו עבור שירותו באחד מהתפקידים הנ"ל, וכן קבלה על תשלום דמי האגרה.
 2. מפקד היחידה יחתום על הצהרה שהחייל מועסק ביחידתו באחד מהתפקידים המפורטים לעיל.
 3. הצהרת מפקד היחידה והקבלה על תשלום האגרה יועברו למת"ש - מדור שכר חובה.
 4. מת"ש יעביר לחשבונו של החייל בבנק את סכום דמי האגרה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים