חיילים בשירות חובה זכאים להחזר דמי אגרה או רישיון ששולמו לצורך עיסוקם


חיילים בשירות חובה זכאים להחזרי דמי אגרה או רישיון ששילמו לצורך עיסוקם.

מי זכאי?

 • חייל שמשרת כמשפטן וחייב בדמי חבר ללשכת עורכי הדין בישראל.
 • חייל שמשרת כרואה חשבון וחייב בדמי חבר ללשכת רואי החשבון בישראל.
 • חייל שמשרת כמפעיל מנוף וחייב ברישיון ממשלתי להפעלת מנוף.
 • חייל שמשרת כרופא וחייב ברישיון ממשלתי לעסוק ברפואה.
 • חייל שמשרת כפסיכולוג וחייב ברישיון ממשלתי לעסוק במקצועו.
 • חייל שלפי חוק החשמל חייב להיות בעל רישיון כדי לעסוק בעבודות חשמל ושעוסק בפועל באחד מן המקצועות הבאים:
  • חשמלאי צב"ם ומלגזות.
  • מאחזק גדרות התראה.
  • חשמלאי גנרטור ומערכות.
  • מהנדס או הנדסאי חשמל.
  • חשמלאי מיתקנים.
  • הנדסאי מכשור ובקרה.
  • טכנאי בקרת רדיו.
  • טכנאי מערכות שידור.
  • חשמלאי ציוד עזר למטוסים.
  • טכנאי יחידת כוח.
  • חשמלאי מסויג.
  • חשמלאי שירות.
  • טכנאי קירור ומיזוג אוויר.

תהליך מימוש הזכות

 • על החייל להציג למפקד היחידה את הרישיון שניתן לו עבור שירותו באחד מהתפקידים הנ"ל, וכן קבלה על תשלום דמי האגרה.
 • מפקד היחידה יחתום על הצהרה שהחייל מועסק ביחידתו באחד מהתפקידים שמפורטים למעלה.
 • הצהרת מפקד היחידה והקבלה על תשלום האגרה יועברו למת"ש - מדור שכר חובה.
 • מת"ש יעביר לחשבונו של החייל בבנק את סכום דמי האגרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים