מעסיק ששילם דמי בידוד לעובד בתקופה שבין 01.10.2020 ל-31.07.2022, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי
גובה ההחזר משתנה בהתאם למספר העובדים שמועסקים אצל המעסיק. החל מ-05.08.2021 ההחזר עבור העלויות הנלוות ששילם המעסיק בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד הוא עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד
החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד ובמקרה הצורך גם על כך שילדם נמצא בבידוד
עבור תקופת בידוד שתחילתה מיום 05.08.2021, יש להגיש את הבקשה להחזר תוך 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד
שימו לב

מעסיק ששילם לעובד שזכאי על פי הדין דמי בידוד במהלך התקופה שבין 01.10.2020 ל-31.07.2022, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי הבידוד ששולמו לעובדים.

 • עבור יום הבידוד הראשון המעסיק לא יקבל החזר כלשהו שכן המעסיק לא נדרש לשלם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד עבור יום הבידוד הראשון. יחד עם זאת בתקופה שמיום 21.12.2021 ועד ליום 14.02.2022, העובדים היו זכאים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום ההיעדרות הראשון, והביטוח לאומי יחזיר למעסיקים 100% מהסכום ששולם לעובד עבור יום הבידוד הראשון בתקופה זו.
 • עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
 • החל מיום 05.08.2021 ההחזר עבור העלויות הנלוות ששילם המעסיק בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד הוא עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד.
 • החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד ובמידת הצורך, על הימצאות ילדם בבידוד.
 • החזר התשלום הנו רק עבור ימי עבודה בפועל שבהם נעדר העובד מעבודתו וקיבל דמי בידוד- לעובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים. לעובד חודשי שעבד 5 ימים או פחות בשבוע ינוכו 2 ימי מנוחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מעסיק (לרבות מעסיק של עובד זר, עובד פלסטיני, עובדת משק בית העונה על התנאים הבאים:
  1. הוא שילם לעובדים הזכאים על פי הדין דמי בידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-31.07.2022
   • למידע אודות תנאי הזכאות לתשלום דמי בידוד לחצו כאן.
   • אם במהלך הבידוד התגלה העובד כחולה מאומת, המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם לעובד עד היום שלפני המועד בו התגלה העובד כחולה מאומת.
  2. תיק הניכויים של המעסיק פעיל, והמעסיק דיווח למוסד על העסקת עובדים בחודשים עבורם הוא מבקש החזר בגין דמי בידוד ששולמו.
טיפ
חשוב לוודא שהעובדים לא יתמהמהו עם הדיווח על הבידוד, שכן ההחזר למעסיק יינתן לכל היותר החל מ-4 ימים לפני יום הדיווח של העובד למשרד הבריאות (לדוגמה, אם עובד שנכנס לבידוד ב-03.12.2020 דיווח למשרד הבריאות רק ב-10.12.2020, ההחזר יינתן רק לתקופה שמתחילה ב-07.12.2020).

מעסיקים שאינם זכאים להחזר עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

 • משרדי ממשלה.
 • גוף מתוקצב מתקציב המדינה למעט חברה ממשלתית.
 • קופות החולים ותאגידי בריאות.
 • גופים הנתמכים על-ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.
 • מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.
 • מעסיק של מבקש מקלט (מסתנן).

גובה ההחזר עבור דמי הבידוד

 • עבור יום הבידוד הראשון - המעסיק לא יקבל תשלום. יחד עם זאת, בתקופה שמיום 21.12.2021 ועד ליום 14.02.2022, העובדים זכאים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום ההיעדרות הראשון, והביטוח לאומי יחזיר למעסיק 100% מהסכום ששולם לעובד עבור יום הבידוד הראשון בתקופה זו.
 • עבור יום הבידוד השני - המעסיק יקבל החזר של 100% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב- 01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב- 01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
 • מעסיק שבחודש אוגוסט 2020 לא היה פעיל ולא העסיק עובדים, יוכל לקבל תשלום כמו מעסיק שיש לו פחות מ-20 עובדים.
 • עבור תקופה בידוד שתחילתה מיום 05.08.2021, גובה ההחזר עבור העלויות הנלוות (כגון הפרשות סוציאליות) ששילם המעסיק בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד הוא עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד.
 • חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד. אם תקופת הבידוד חצתה חודשים, החישוב של ערך יום הבידוד יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • בחישוב מספר ימי הבידוד לתשלום, ינוכו ימי המנוחה השבועית וימי החג אשר חלו במהלך תקופת הבידוד.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד בינואר 2021 במשך 14 ימים:
 • אם העובד מועסק 5 ימים בשבוע, המעסיק זכאי להחזר עבור 9 ימי בידוד בלבד (עבור כל 7 ימים מפחיתים יומיים מנוחה, ובנוסף מופחת היום הראשון לבידוד שאיננו משולם).
 • אם העובד זכאי להחזר עבור 11 ימי בידוד בלבד (עבור כל 7 ימים מופחת יום מנוחה אחד, ובנוסף מופחת היום הראשון לבידוד שאיננו משולם).

מועד הגשת הבקשה

תקופות בידוד החל מ-05.08.2021

 • על תקופת בידוד שהחלה מ-05.08.2021 יש להגיש את הבקשה להחזר בתוך 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד, אך לא לפני 22.11.2021.
 • ניתן להגיש תביעה להחזר כספי עבור שכר ששולם לעובדים ששהו בבידוד החל מ-22.11.2021 . ספירת 90 הימים להגשת תביעה עבור תקופה זו תחל רק מ-22.11.2021.
החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד עד מתי ניתן להגיש תביעה להחזר דמי בידוד
החל מ-5 באוגוסט 2021 החל מ-22.11.2021 ועד 19.02.2022
ספטמבר 2021 החל מ-22.11.2021 ועד 19.02.2022
אוקטובר 2021 החל מ-22.11.2021 ועד 19.02.2022
נובמבר 2021 החל מ-16.12.2021 ועד 28.02.2022
דצמבר 2021 החל מ-16.01.2022 ועד 31.03.2022
ינואר 2022 החל מ-16.02.2022 ועד 01.05.2022
פברואר 2022 החל מ-16.03.2022 ועד 29.05.2022
מרץ 2022 החל מ-16.04.2022 ועד 29.06.2022
אפריל 2022 החל מ-16.05.2022 ועד 29.07.2022
מאי 2022 החל מ-16.06.2022 ועד 29.08.2022
דוגמה
אם העובד שהה בבידוד במשך 7 ימים החל מ-06.08.2021 ועד ל-14.08.2021, על המעסיק להגיש את הבקשה לדמי בידוד החל מ-22.11.2021 ועד ל-19.02.2022.
 • אם תקופת הבידוד מתחילה בחודש אחד ומסתיימת בחודש עוקב, יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים) אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. הדיווח של נתוני השכר יהיה בהתאם לשכר של חודש תחילת הבידוד.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד מ-27.10.2021 עד ל-05.11.2021.
 • על המעסיק להגיש את הבקשה להחזר תשלום עבור דמי בידוד ששולמו לעובד עבור כל תקופת הבידוד, החל מ-16.12.2021 (ולא יאוחר מ-28.02.2022), לפי דיווחי השכר של חודש אוקטובר 2021.

דמי בידוד ששולמו רטרואקטיבית לתקופה שבין 01.01.2021 ל-04.08.2021 לעובד מחוסן/מחלים שנעדר עקב חובת בידוד של ילדו

 • על דמי בידוד ששולמו רטרואקטיבית להורים מחוסנים/מחלימים שלא חלה עליהם חובת בידוד ונעדרו בשל חובת הבידוד של ילדם, ניתן להגיש בקשה להחזר דמי בידוד ששולמו לעובד החל מ-22.11.2021 ועד ל-20.01.2022
  • הורה מחוסן/מחלים שלא חלה עליו חובת בידוד, אך נעדר מעבודתו משום שליווה את ילדו שחלה עליו חובת בידוד, זכאי לדמי בידוד באופן רטרואקטיבי החל מ-01.01.2021, בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרה של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת, והעובד הגיש למעסיק עד ל-04.09.2021 את העתק הדיווח שמסר למשרד הבריאות על הבידוד של ילדו וטופס הצהרה שלא היה באותו מועד הורה אחר שנעדר מהעבודה כדי להיות עם הילד.

תקופת בידוד שהחלה לפני 05.08.2021

 • עבור תקופת בידוד שהחלה לפני 05.08.2021 על המעסיק היה להגיש את הבקשה להחזר בתוך 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד עד ליום 20.02.2021- על המעסיק היה הגיש את הבקשה להחזר תשלום עבור דמי בידוד ששולמו לעובד עד ליום 29.04.2021.
 • עובד ששהה בבידוד עד ליום 03.08.2021- על המעסיק היה הגיש את הבקשה להחזר תשלום עבור דמי בידוד ששולמו לעובד עד ליום 30.10.2021.

שלבי ההליך

 • מילוי פרטים - במסגרת טופס הבקשה, המעסיק ימלא באופן ידני את פרטי העובדים ששהו בבידוד או ישדר את פרטי העובדים באמצעות קובץ אקסל מתוכנת השכר בלבד.
  • המעסיק רשאי להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עבר את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד.
  • ניתן להזין מספר תקופות בידוד עבור אותו עובד.
  • בטופס הבקשה יש לבחור את סוג העובד (ישראלי/ עובד זר/ עובד פלסטיני) ובהתאם לסוג העובד תידרשו למלא פרטים מזהים נוספים (כגון: מספר דרכון, ארץ מוצא).
  • יש להזין את תאריכי תקופת הבידוד בהתאם לתאריכים שמופיעים באישור של משרד הבריאות.
 • בדיקה - המוסד לביטוח לאומי יבצע אימות של פרטי העובד, דיווחי השכר ותאריכי הבידוד אל מול משרד הבריאות.
  • אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך מילוי פרטי העובד באופן ידני, לא יהיה ניתן להמשיך עם הגשת הבקשה ועל העובד לבצע בירור מול משרד הבריאות לצורך בדיקת התאריכים.
  • אם יש הודעת שגיאה בנוגע לתאריכי תקופת הבידוד במהלך שידור פרטי העובדים באמצעות קובץ האקסל מתוכנת השכר, על המעסיק להסיר את העובד או לחלופין להסיר את תקופת הבידוד שבה התגלתה השגיאה, ועל העובד לבצע בירור מול משרד הבריאות.
 • הצהרה ושליחת התביעה- על המעסיק לקרוא את כל ההצהרות בטופס הבקשה ולסמן את כל הצהרות החובה המסומנות בכוכבית .
 • אישור- לאחר הגשת טופס הבקשה, ניתן להיכנס לאזור האישי ולצפות בפרטי התביעה בכל רגע נתון: סטטוס התביעה, סכום התשלום ופירוט כל העובדים שעבורם התקבל תשלום, חישוב התשלום וסטטוס לכל עובד שעבורו הוגשה בקשה.
 • תשלום - התשלום יופקד ישירות לחשבון הבנק של המעסיק כפי שידווח בתביעה.

אופן הגשת הבקשה עבור תקופת בידוד שתחילתה החל מיום 05.08.2021

 • כאמור בקשות להחזר עבור תקופת בידוד שתחילתה החל מיום 05.08.2021, ניתן יהיה להגיש רק החל מיום 22.11.2021 .
 • כדי להגיש בקשה להחזר עבור תשלום דמי בידוד, יש להזדהות תחילה במערכת ההזדהות הלאומית . לסרטון הדרכה להתחברות למערכת ההזדהות הלאומית לחצו כאן.
  • בכל שאלה בנושא ההזדהות יש להתקשר למוקד המענה הממשלתי המרכזי 1299.
 • לאחר כניסה למערכת ההזדהות הלאומית יש להגיש את טופס הבקשה.
 • בטופס הבקשה יש לבחור את הסיבה שבגללה העובד נכנס לבידוד מתוך האפשרויות הבאות:
  • בידוד של העובד לפי צו בידוד בית בשל עצמו.
  • חזרה מחו"ל בשליחת המעסיק.
  • בשל בידוד של ילד/ילדה של העובד עד גיל 16.
  • בשל בידוד של ילד/ילדה עם מוגבלות.
  • משפחת אומנה.
 • להנחיות עבור מילוי טופס הבקשה לדמי בידוד החל מיום 05.08.2021 לחצו כאן

הגשת הבקשה להחזר דמי בידוד ששולמו לעובד ששהה בבידוד עם ילדו

 • על המעסיק להחתים את העובד ששהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו על אחת מההצהרות התואמות את זכאותו .
 • לאחר קבלת אישור על תקופת הבידוד ממשרד הבריאות, על המעסיק להצהיר על אחת מהאפשרויות הבאות:
  • שהעובד מסר לו הצהרה שהוא העובד היחיד שנעדר מעבודתו בתקופת הבידוד של הילד.
  • שהעובד מסר לו הצהרה ששני ההורים שמרו לסירוגין על ילדם והוא ההורה ששמר על ילדם מהיום הראשון של תקופת הבידוד.
  • שהעובד מסר לו הצהרה ששני ההורים שמרו לסירוגים על ילדם והוא ההורה ששמר על ילדם בחלק השני של תקופת הבידוד.
 • מעסיק שמגיש תביעה בשל תקופת בידוד חופפת (כשתקופת בידוד נוספת התחילה במקביל לתקופת בידוד קיימת) או עוקבת (כשתקופת בידוד נוספת מתחילה מיד בסיומה של תקופת בידוד קיימת) של עובדו, צריך להזין את תקופות הבידוד בסדר כרונולוגי, כל תקופה בנפרד, כדי לקבל תשלום עבור כל התקופות כתקופה אחת:
  • אם המעסיק מגיש את התביעה באמצעות קובץ, יש להזין כל תקופת בידוד בשורה נפרדת ובסדר כרונולוגי.
  • אם המעסיק מגיש את התביעה בצורה ידנית, יש להזין את תקופות הבידוד בתביעה אחת ובסדר כרונולוגי.
שימו לב
כשהורה לא מחוסן /מחלים משגיח על ילדו בתקופת הבידוד וילדו מתגלה כחולה במהלך הבידוד, על המעסיק להגיש תביעה להחזר דמי בידוד עבור העובד בשל חובת בידוד לילדו עד יום לפני המועד בו התגלה שהילד הנו חולה מאומת. מיום הפיכת הילד לחולה מאומת על המעסיק להגיש תביעה להחזר דמי בידוד בגין חובת הבידוד של העובד עצמו, באופן שלא תהיה חפיפה בין התקופות

.

 • בתקופה שבין 08.08.2021 ועד ליום 12.10.2021 גם הורים מחוסנים או מחלימים אשר שמרו על ילדם שעד גיל 12 או על חסר ישע החולים בקורונה נדרשו להיות בבידוד, והיו זכאים לתשלום דמי בידוד עד 14 יום בגלל חובת הבידוד שחלה עליהם .
  • בשלב זה המעסיק יכול לקבל החזר על תקופת בידוד של עד 7 ימים בלבד. מעסיק ששילם לעובדו עבור תקופת בידוד ארוכה יותר, מתבקש לשלוח את הצהרת המעסיק וכן את האישור שקיבל העובד ממשרד הבריאות לכתובת rinatza@nioi.gov.il.
  • השלמת התגמול תועבר לחשבון הבנק לאחר בדיקה ידנית של הבקשה.
שימו לב
למידע נוסף ולבירורים ניתן להתקשר למוסד לביטוח לאומי בטלפון 02-5393722

אופן הגשת הבקשה עבור דמי בידוד ששולמו רטרואקטיבית עבור התקופה שבמיום 01.01.2021 ועד 04.08.2021 לעובד מחוסן/מחלים שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד של ילדו

 • כאמור בקשות להחזר דמי בידוד ששולמו רטרואקטיבית להורים מחוסנים/מחלימים שנעדרו מעבודתם עקב חובת בידוד של ילדים ניתן החל מיום 22.11.2021 ועד ליום 20.01.2022
 • כדי להגיש בקשה להחזר עבור תשלום דמי בידוד, יש להזדהות תחילה במערכת ההזדהות הלאומית . לסרטון הדרכה להתחברות למערכת ההזדהות הלאומית לחצו כאן.
  • בכל שאלה בנושא ההזדהות יש להתקשר למוקד המענה הממשלתי המרכזי 1299.
 • לאחר כניסה למערכת ההזדהות הלאומית יש להגיש את טופס הבקשה.
 • בטופס הבקשה יש לציין שסיבת הבידוד היא "ילד/ילדה של עובד עד גיל 16".
 • אם תקופת הבידוד התחילה בחודש מסוים והסתיימה בחודש אחר, יש לדווח על כל תקופת הבידוד כתקופת אחת רציפה, ואין לפצל חודשים.
 • אם העובד שהה בתקופות בידוד חופפות או עוקבות בשל רצף בידודים של ילדיו, ללא הפסקה בניהם, יש לדווח על כל תקופות הבידוד כתקופה אחת רציפה.
 • להנחיות עבור מילוי טופס הבקשה להחזר דמי בידוד ששולמו באופן רטרואקטיבי לחצו כאן

הגשת בקשה לדמי בידוד עבור עובד זר ועובד פלסטיני המועסק בישראל

 • מעסיק ששילם דמי בידוד לעובדים זרים או לעובדים פלסטינים, יכול להגיש בקשה להחזר רק לאחר שהעובד דיווח על הבידוד למשרד הבריאות וקיבל מספר מזהה מביטוח לאומי:
  • על המעסיק לוודא כי העובדים דיווחו על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. ההזדהות במשרד הבריאות לעובד זר היא על-ידי מספר דרכון ושם המדינה, וההזדהות של עובד פלסטיני המועסק בישראל על-ידי מספר הזהות הפלסטיני.
  • כמו כן על המעסיק לוודא כי העובדים פנו למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה. לצורך קבלת מספר מזהה על העובד למלא טופס רישום נפש ולהעבירו לאחד מסניפי הביטוח הלאומי או להעביר את הטופס באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה, והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים