המרכז הישראלי לאפוטרופסות הוא תאגיד ציבורי לשירותי אפוטרופסות, ללא מטרות רווח, שהוקם ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ומפוקח על-ידו. המרכז ממומן מדמי טיפול חודשיים הנגבים מהאנשים שמונה להם אפוטרופוס (התעריפים נקבעים ע"י האפוטרופוס הכללי).

 • המרכז מתבקש להתמנות כאפוטרופוס על אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לניהול ענייניהם האישיים, ושעלולים להגיע למצבי סיכון עצמי, או להיות מנוצלים ע"י גורמים שונים.
 • המרכז מתמנה במקרים שבהם מדובר באדם ערירי, או שבני משפחתו אינם מסוגלים/מעוניינים/מתאימים להתמנות כאפוטרופסים עבורו.
 • הפניות למרכז מגיעות בדרך כלל מעובדים סוציאליים, ותהליך המינוי נעשה בבית המשפט לענייני משפחה.

פרטים

תחומי עיסוק:שירותי אפוטרופסות
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:hdq@apotropus.org
כתובת:משרד ראשי: הגן הטכנולוגי, מלחה בנין 1 כניסה ג', ירושלים 98481.
טלפון:02-6490000

תפקידים

התאגיד מטפל בענייני חסויים ושומר על רווחתם ושלום רכושם באמצעות:

 • ביקור האנשים ודאגה לסיפוק צרכי חייהם.
 • דאגה לשירותי מטפלים לפי הצורך.
 • קשר עם בני משפחה.
 • ניהול ענייניהם הכספיים.
 • טיפול מותאם לניצולי שואה.
 • כינוס נכסי האדם.
 • טיפול במגורי האדם.
 • סידור אשפוז לפי הצורך ומעורבות בפרוצדורות רפואיות באם נדרשות.
 • שכירת שירותי עו"ד לפי הצורך לשם הגנה על זכויות.

נושאים וזכויות