נכי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים להנחה של 66.66% בתשלומי הארנונה על דירת מגוריהם
במקרים מסוימים ניתן לקבל הנחה זו גם בתשלומי הארנונה על עסק
מי שהוכרה להם דרגת נכות מיוחדת 100%+ זכאים גם להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו אחרי ההנחה
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שנקבעו להם 10% נכות לפחות, זכאים להנחות בתשלומי הארנונה.

הנחה על דירת המגורים

 • ההנחה על דירת המגורים היא בשיעור 66.66% בהתאם להרכב המשפחתי:
 • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים ההנחה תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
 • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה ההנחה תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.
דוגמה
במקרה של 3 נפשות בדירה בגודל 100 מטר, זכאים להנחה של 66.66% על 70 מטר. על שאר הדירה (30 מטר) יש לשלם מחיר מלא.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שנקבעו להם לפחות 10% נכות.
 • לגבי מי שהוכרו כנכי צה"ל לפנים משורת הדין - ההחלטה על הזכאות להנחה תהיה לפי שיקול דעתה של הרשות המקומית.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים, שאגף השיקום מעביר לרשויות המקומיות אחת לשנה.
 • אם ההנחה עדיין לא הוסדרה, או שהנכות נקבעה אחרי שהזכאים עברו דירה, ניתן לקבל אישור חד פעמי ממחלקת הרווחה במחוז ולהגיש אותו למחלקת הארנונה ברשות המקומית.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

החזר על תשלום לדירת מגורים

 • בנוסף להנחה של 66.66%, בעלי דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאים להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו אחרי ההנחה.

מי זכאי?

 • מי שנקבעה להם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת).

תהליך מימוש הזכות

 • מגישים את הקבלה על תשלום הארנונה ששולם בפועל (אחרי הנחה של 66.66%) למחלקת הרווחה במחוז אגף השיקום.
 • ההחזר יינתן רק עבור שנת המס השוטפת.

הנחה על בית עסק

 • מי שמחזיקים ביחידה שלא משמשת למגורים (עסק) זכאים להנחה בשיעור 66.66% בתשלומי הארנונה על כל שטח העסק, בהתאם לתנאים.
 • ההנחה תינתן עבור כל שטח העסק.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון (עם נכות בשיעור 10% לפחות), שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  1. הם פטורים ממקדמות מס לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
  2. הם היו חייבים במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הם אינם חייבים במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה אפשר להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי לאותה שנה בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית".
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים (תגמול חודשי, או מענק חד-פעמי על נכות בשיעור 10%-19%).
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.
שימו לב
ניתן להגיע לאישור ההנחה בארנונה דרך האזור האישי באתר אגף השיקום, בעמוד "הגשת בקשה חדשה" בקטגוריה "אישורים"

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים