הקדמה:

הסדנא לידע ציבורי עוסקת במתן כלים ליצירת נורמות של שקיפות ועידוד השתתפות ציבורית.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות ותחומי פעילות

  • כנסת פתוחה - הצגת מידע על פעילות הכנסת והנבחרים.
  • תקציב פתוח - מערכת גרפית פשוטה להבנת עיקרי התקציב.
  • פרויקט המעקב אחרי דו"ח ועדת טרכטנברג - עדכונים שוטפים בנוגע ליישום המלצות הוועדה.
  • פרויקט מחסן הנתונים - יצירת תשתית מידע עבור אתרים המציגים מידע ציבורי.
  • פותחים את ועדת הכספים - חשיפת הציבור להעברות התקציביות לוועדת הכספים של הכנסת.
  • מפלגה פתוחה - סיוע לנציגי מפלגות לפעול למען ציבור בוחריהם.
  • רשויות מקומיות פתוחות - יצירת תקשורת פתוחה בין הרשויות המקומיות ובין התושבים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות


סניפים

לא נמצאו לארגון סניפים מקבלי קהל באתר גיידסטאר. לחצו כאן למעבר לדף המידע של העמותה באתר גיידסטאר.
אם אתם נציגי העמותה, מומלץ להירשם לגיידסטאר.