הסדנא לידע ציבורי היא עמותה שעוסקת במתן ובנייה של כלים טכנולוגיים בקוד פתוח לפתיחה והנגשה של מידע המצוי ברשותם של גופי ממשל ומוסדות ציבוריים במטרה ליצור נורמות של שקיפות ועידוד השתתפות ציבורית.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:info@hasadna.org.il
כתובת:סעדיה גאון 26, תל-אביב 6713521, ת.ד. 20001
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות ותחומי פעילות

  • כנסת פתוחה - הצגת מידע על פעילות הכנסת והנבחרים.
  • תקציב פתוח - מערכת גרפית פשוטה להבנת עיקרי התקציב.
  • פרויקט המעקב אחרי דו"ח ועדת טרכטנברג - עדכונים שוטפים בנוגע ליישום המלצות הוועדה.
  • פרויקט מחסן הנתונים - יצירת תשתית מידע עבור אתרים המציגים מידע ציבורי.
  • פותחים את ועדת הכספים - חשיפת הציבור להעברות התקציביות לוועדת הכספים של הכנסת.
  • מפלגה פתוחה - סיוע לנציגי מפלגות לפעול למען ציבור בוחריהם.
  • רשויות מקומיות פתוחות - יצירת תקשורת פתוחה בין הרשויות המקומיות ובין התושבים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות