בחירות לרשויות המקומיות

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
פורטל זה מפרט לגבי תהליך הבחירות לרשויות המקומיות, החל משלב הגשת המועמדות, דרך ניהול תעמולת הבחירות וכלה בהצבעה ביום הבחירות עצמו. הפורטל מכיל גם מידע הרלוונטי לאוכלוסיות שונות ולתחום התעסוקה בהקשר לבחירות.

בישראל ישנן 256 רשויות מקומיות. הבחירות לרשויות אלה מתקיימות כל 5 שנים ביום ג' השלישי לחודש חשוון (אם השנה שלפני שנת הבחירות היתה שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג' הראשון בחשוון), והן נערכות במתכונת של בחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.

הבחירות הקודמות לרשויות המקומיות התקיימו ביום ג', 22.10.2013, י"ח בחשוון תשע"ד.
הבחירות למועצות האזוריות (לחלקן) התקיימו ביום ג', 24.12.2013, כ"א בטבת תשע"ד.
הבחירות הבאות (הן לרשויות המקומיות והן למועצות האזוריות) צפויות להתקיים ביום ג', 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט.


מתמודדים במערכת הבחירות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים