נפגע או מתלונן בעבירת מין, רשאי להסכים כי פרטיו וזהותו יפורסמו, ללא צורך בקבלת אישור מבית המשפט
על ההסכמה לפרסום להינתן מראש ובכתב והיא מותרת רק במקרה של נפגע או מתלונן בגיר (מעל גיל 18)
בנסיבות מיוחדות, בית המשפט מוסמך לאשר את הפרסום, גם ללא הסכמת הנפגע או המתלונן
פרסום פרטיו או זהותו של נפגע או מתלונן בעבירת מין, ללא קבלת הסכמתו בכתב או אישור מבית משפט, מהווה עבירה פלילית


נפגע או מתלונן בעבירת מין, רשאי להסכים כי פרטיו וזהותו ייחשפו ויפורסמו, מבלי צורך לקבל אישור מבית-המשפט.

  • ההסכמה לפרסום חייבת להינתן על ידי הנפגע או המתלונן, מראש ובכתב.
  • במקרים מיוחדים, בית משפט מוסמך להורות על פרסום הפרטים, גם ללא הסכמת הנפגע או המתלונן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • נפגע או מתלונן בעבירת מין המסכים כי פרטיו וזהותו יפורסמו, חייב לתת את הסכמתו מראש ובכתב לגורם/לגוף המפרסם (עיתונאי, מראיין, כתב חדשות וכו').

חשוב לדעת

  • פרסום פרטיו או זהותו של נפגע או מתלונן בעבירת מין, ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב או ללא קבלת אישור מבית המשפט, מהווה עבירה פלילית.
  • פרסום פרטיו או זהותו של קטין שנפגע או מתלונן בעבירת מין, ללא אישור בית משפט, מהווה עבירה פלילית, גם אם הקטין נתן הסכמתו לכך.
  • במקרים מיוחדים, בית המשפט מוסמך להורות על פרסום פרטיו וזהותו של נפגע או מתלונן בעבירת מין, גם ללא הסכמתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים