הקדמה:

העמותה לילדים בסיכון, היא עמותה ארצית הפועלת למען ילדים בגיל הרך, בספקטרום האוטיסטי. העמותה מטפלת בכ-1000 ילדים בספקטרום האוטיסטי, בלמעלה מ-137 מסגרות טיפוליות: מעונות יום שיקומיים, מרכזי טיפול ובגנים תקשורתיים הפרוסים ברחבי הארץ, במרכז ופריפריה וכל המגזרים.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:אנשים על רצף האוטיזם
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:acrisk@childrenatrisk.org.il
כתובת:גוש עציון 13, גבעת שמואל
טלפון:03-5730130
פקס:03-5739642
שנת הקמה:1990
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

פעילות העמותה

קידום זכויות

 • העמותה פועלת לקידום זכויותיהם של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בגיל הרך:
  • גיבוש והכרה בסל הבריאותי המקדם (טב"ם) על-ידי משרדי הממשלה.
  • מאבק משפטי לעדכון תעריף הטיפול שיאפשר העסקת צוותים מיומנים ובכירים.
  • הובלת יוזמות לשיתופי פעולה בינמשרדיים לשם מתן הטיפול הטוב ביותר לילד בכל המישורים.
  • פיתוח מודל ייחודי וחדשני למתן טיפולים פרה רפואיים לבני הגילים 21-7 במסגרת בית הספר.
  • פעילות לתגבור סל התמיכה לילדים מגיל 7 והרחבתו ל"סל בריאות מקדם" עד גיל 21.
  • קידום צוותים מקצועיים והכשרתם לטיפול בילדים ומתבגרים עם אוטיזם.
  • הגברת המודעות הציבורית והובלת שינוי חברתי בתפיסת האדם עם האוטיזם והשתלבותו בחברה.

טיפול באוטיזם בגיל הרך

 • העמותה מעניקה טיפול באוטיזם בגיל הרך:
  • העמותה לילדים בסיכון פועלת בפריסה ארצית ביותר מ-110 מסגרות טיפוליות מצפון ועד דרום, מרכז ופריפריה.
  • איתור וזיהוי גורמי סיכון התפתחותיים בילדות המוקדמת.
  • טיפול וסיוע לילדים עם אוטיזם ולמשפחותיהם בקהילה.
  • הענקת שירותים וטיפולים ברמה הגבוהה ביותר לילדים מיד עם קבלת האבחנה, ולמקסם את חלון ההזדמנויות הקריטי לטיפול הקיים בגיל הרך.
  • פיתוח מודלים להתערבות טיפולית ולסיוע ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם

סניפים

לא נמצאו לארגון סניפים מקבלי קהל באתר גיידסטאר. לחצו כאן למעבר לדף המידע של העמותה באתר גיידסטאר.
אם אתם נציגי העמותה, מומלץ להירשם לגיידסטאר.