הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה
אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום (כולל השעות הנוספות), אבל למרות זאת מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש
אסור להעסיק עובד (כולל עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 90 שעות נוספות בחודש, ואסור להעסיק עובד מעל 67 שעות בשבוע (כולל שעות נוספות)
במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה. על-פי הנחית משרד העבודה, החל מ-17.03.2020 ועד 17.05.2020, ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות אם מקפידים על כל התנאים הבאים:

  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • במהלך התקופה הנ"ל מותר להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל השעות הנוספות.
  • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, או העסקה מעבר למכסת השעות המותרת ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
שימו לב
חשוב לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות ותקנות שעת חירום, שמגדירות איזה מקומות עבודה מותר או אסור להפעיל בתקופת משבר הקורונה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים