הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה, שר העבודה פרסם היתר הקובע כי בתקופה שבין 04.10.2020 ל- 31.10.2020 מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה
אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום (כולל השעות הנוספות). יחד עם זאת, מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום (כולל שעות נוספות) עד 8 פעמים בחודש בתנאי שתינתן הפסקה של לפחות 1/4 שעה בין השעות ה–12 ל–14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות על-פי הדין
אסור להעסיק עובד (כולל עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 90 שעות נוספות בחודש, ואסור להעסיק עובד מעל 67 שעות בשבוע (כולל שעות נוספות)
אם המעסיק מעסיק מעל 20 עובדים, היתר זה יחול רק אם לפחות 20% מהעובדים נעדרו מהעבודה בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה, מבלי לבצע שעות נוספות


אזהרה
המידע בדף זה רלוונטי לתקופה שבין ה-04.10.2020 ל-31.10.2020

ביום 04.10.2020 פרסם שר העבודה והרווחה היתר הקובע כי מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה .

 • תוקף ההיתר בתקופה שבין יום 04.10.2020 ליום 31.10.2020. לאחר פקיעת מועד ההיתר יחולו המגבלות הרגילות החלות על העסקת עובדים בשעות נוספות.

על אילו מעסיקים חל ההיתר מיום 04.10.2020 ?

 • הזכאות להעסיק עובדים בשעות נוספות על-פי היתר מיום 04.10.2020 חלה על המעסיקים הבאים:
  • מעסיק המעסיק עד 20 עובדים.
  • מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים :
   • לפחות 20% ממצבת העובדים (מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על-ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020) נעדרו מהעבודה בשל סיבות שאינן תלויות במעסיק (כגון :מחלה או בידוד) והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה מבלי לבצע שעות נוספות.
   • במקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה לפחות 20% מהעובדים באותה המשמרת או קפסולה בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על-ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.
שימו לב
היתר זה לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההיסעים וכן מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

העסקת עובדים בשעות נוספות על-פי ההיתר מיום 04.10.2020.

 • על-פי ההיתר, החל מ-04.10.2020 ועד 31.10.2020, מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובד בשעות נוספות בהתאם למגבלות הבאות:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש בתנאי שתינתן הפסקה של לפחות 1/4 שעה בין השעות ה–12 ל–14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות על-פי הדין. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • במהלך התקופה הנ"ל מותר להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל השעות הנוספות.
שימו לב
חשוב לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות ותקנות שעת חירום, שמגדירות איזה מקומות עבודה מותר או אסור להפעיל בתקופת משבר הקורונה.

העסקת עובדים בשעות נוספות בניגוד לאמור בהיתר

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר או העסקה מעבר למכסת השעות המותרת ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים