החל מ-16.01.2022 ועד 14.02.2022, רשאים המעסיקים המפורטים בהמשך להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה
מעסיקים אלה רשאים להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום (כולל שעות נוספות) עד 8 פעמים בחודש, בתנאי שתינתן הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעה ה–12 לשעה ה–14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הרגילות
אסור להעסיק עובד (כולל עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 67 שעות בשבוע (כולל שעות נוספות) ואסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש,


אזהרה
המידע בדף זה רלוונטי לתקופה שבין ה-16.01.2022 ל-14.02.2022

בשל התפרצות זן האומיקרון פרסמה שרת הכלכלה ביום ביום 16.01.2022 היתר הקובע כי מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.

 • תוקף ההיתר בתקופה שבין יום 16.01.2022 ליום 14.02.2022. לאחר מועד זה יחולו המגבלות הרגילות החלות על העסקת עובדים בשעות נוספות.

על אלו מעסיקים חל ההיתר מיום 16.01.2022?

 • הזכאות להעסיק עובדים בשעות נוספות על-פי היתר זה חלה על כלל המעסיקים בהתאם לתנאים הבאים:
  • על מעסיקים המעסיקים 20 עובדים או פחות ללא התניות.
  • על מעסיקים המעסיקים מעל 20 עובדים אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • ביום שבו החל המעסיק להעסיק עובדים בשעות נוספות לפי תנאי היתר זה, לפחות 20% ממצבת העובדים (מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על-ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש אוקטובר 2021 לחודש דצמבר 2021) נעדרו מהעבודה בשל סיבות שאינן תלויות במעסיק (כגון, מחלה או בידוד) והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה מבלי לבצע שעות נוספות.
   • במקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות, ונעדרו ממקום העבודה יותר מ-20% מהעובדים באותה המשמרת בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על-ידי עובדי אותה משמרת.
שימו לב
היתר זה לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההיסעים וכן מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

במשך כמה שעות מותר להעסיק את העובדים?

 • על-פי ההיתר, החל מ-16.01.2022 ועד 14.02.2022, מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובד בשעות נוספות בהתאם למגבלות הבאות:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש, בתנאי שתינתן הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעה ה–12 לשעה ה-14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • במהלך התקופה הנ"ל מותר להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל השעות הנוספות.

העסקת עובדים בשעות נוספות בניגוד לאמור בהיתר

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר או העסקה מעבר למכסת השעות המותרת ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

היתרים קודמים להעסקת עובדים בשעות נוספות שניתנו בעבר במהלך משבר הקורונה

היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות לתקופה שבין 04.10.2020 ל-31.10.2020

 • ביום 04.10.2020 פורסם היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות לתקופה שבין 04.10.2020 ל-31.10.2020.
 • הזכאות להעסיק עובדים בשעות נוספות על-פי היתר זה חלה על המעסיקים הבאים:
  • מעסיק המעסיק עד 20 עובדים.
  • מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים :
   • לפחות 20% ממצבת העובדים (מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על-ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020) נעדרו מהעבודה בשל סיבות שאינן תלויות במעסיק (כגון :מחלה או בידוד) והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה מבלי לבצע שעות נוספות.
   • במקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה לפחות 20% מהעובדים באותה המשמרת או קפסולה בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על-ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה
 • על-פי ההיתר המגבלות על העסקת עובדים בשעות נוספות היו כדלקמן:
  • אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום (כולל השעות הנוספות), אבל למרות זאת מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש.
  • אסור להעסיק עובד (כולל עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 90 שעות נוספות בחודש, ואסור להעסיק עובד מעל 67 שעות בשבוע (כולל שעות נוספות).
  • הוראות היתר זה פגו ביום 31.10.2020.

היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות לתקופה שבין 17.03.2020 ל-17.05.2020.

 • ביום 17.03.2020 פורסם היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות לתקופה שבין ה-17.03.2020 ל-17.05.2020.
 • היתר זה חל על כלל המעסיקים והמגבלות על העסקת העובדים בשעות נוספות היו זהות למגבלות בהיתר שניתן ביום 04.10.2020, המפורטות למעלה.
  • הוראות היתר זה פגו ביום 17.05.2020.

חשוב לדעת

 • למידע על זכויות נוספות בתקופת משבר הקורונה מומלץ להיכנס לפורטל המלא בנושא.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים