הקדמה:

לצורך מימוש הזכאות לימי מחלה לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, על העובד להגיש למעסיק בין היתר הצהרה בדבר היותו האפוטרופוס/הורה במשפחת אומנה של האדם עם המוגבלות. להלן נוסח מוצע לכל אחד מהמכתבים:

קישור לקובץ המכתב:Pdf filetype.svgגרסת PDF
Doc filetype.pngגרסת Microsoft Word
נמענים:
  • המעסיק

פרטים

נמענים:
המעסיק
יוצר המכתב:
העובד

זכויות שהמכתב נועד להשיג

תודות

המקור לערך זה באדיבות ארגון 'קשר' ואתר מקום מיוחד