הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה, מופעלת תוכנית חנינות מיוחדת כדי להקל על בעלי חובות בגין קנסות, שנקלעו למצב כלכלי קשה בעקבות המשבר
הגשת הבקשה נעשית באמצעות טופס מקוון (מרחוק) ואינה כרוכה בתשלום
ניתן להגיש בקשות חנינה במסגרת התוכנית המיוחדת עד ליום 01.04.2021
תוכנית החנינות המיוחדת לא חלה על קנסות שניתנו בגין הפרת תקנות הקורונה (חובת בידוד, הפרת הוראות התו הסגול וכו')
כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונשי קנסות (ללא קשר לתוכנית החנינות המיוחדת)

בעקבות משבר נגיף הקורונה, מופעלת תוכנית חנינות מיוחדת במסגרתה נעשה שימוש רחב מן הרגיל בסמכות נשיא המדינה להעניק חנינה ולהקל על בעלי חובות בגין קנסות שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע המאבק בנגיף ומתקשים לשלם את חובם בתקופה זו.

 • הגשת הבקשה לקבלת חנינה והקלה בעונשי הקנסות לא כרוכה בתשלום ונעשית באופן מקוון (מרחוק) באמצעות מילוי טופס בקשה וצירוף מסמכים נדרשים (פירוט בהמשך הדף).
 • בקבלת ההחלטה יינתן משקל, בין היתר, למצוקה הכלכלית של המבקש עקב המשבר, חומרת העבירות, גובה הקנסות, מספר התיקים, המאמצים שנעשו לתשלום הקנסות וכו'.
 • כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונשי קנסות (ללא קשר לתוכנית החנינות המיוחדת).
שימו לב
 • תוכנית החנינות המיוחדת לא חלה על אגרות, קנסות חניה וקנסות שהוטלו עקב הפרת תקנות הקורונה (הפרת חובת בידוד, הפרת הוראות התו הסגול וכו').
 • חנינה תינתן רק לאחר שתוגש בקשה מתאימה (פירוט בהמשך הדף), אשר תיבדק לגופה לאחר קבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים.

מי זכאי?

 • מתן חנינה במסגרת התוכנית המיוחדת יישקל בנוגע למי שמתקיימים בעניינו כל תנאים הבאים:
  1. הוטל עליו קנס בעקבות הליך פלילי, תעבורתי או מנהלי.
  2. הוא לא הורשע (כולל גזר-דין שהסתיים ב"אי-הרשעה") ב-5 השנים האחרונות (כלומר מ-01.10.2015).
  3. הוא פנה לגוף שהטיל את הקנס או למרכז לגביית קנסות כדי להסדיר את חובו בשנתיים האחרונות (כלומר מ-01.10.2018).
  4. הוא לא חייב בתשלום פיצוי לנפגע עבירה.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה במסגרת התוכנית המיוחדת ניתן להגיש החל מיום 22.09.2020 ועד 01.04.2021.
 • יש למלא את טופס בקשת החנינה המקוון באתר נשיא המדינה.
 • לבקשה יש לצרף, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים, שיש בהם כדי להעיד על מצבו הכלכלי הקשה של המבקש, עקב משבר הקורונה:
  • פרטים אישיים וצילום תעודת זהות.
  • מסמך המפרט את נימוקי הבקשה לקבלת החנינה.
  • פירוט הקנסות לגביהם מוגשת הבקשה (כולל מידע אודות הגוף שהטיל את הקנס, חומר משפטי רלוונטי, מאמצים שנעשו להסדרת החוב וכו').
  • דפי חשבון בנק (עובר ושב) של שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, אישורים על קצבאות או תגמולים, אישורים על חובות פעילים, הלוואות וכו'.
  • מסמכים המעידים על נסיבות אישיות או רפואיות מיוחדות (אם ישנן), כגון: חוות דעת של גורמי טיפול, חוות דעת רפואיות, אישור על אחוזי נכות מביטוח לאומי, מסמכי אשפוז וכו'.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי עו"ד או קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יש לצרף ייפוי כוח או את הסכמת המבקש להגשת הבקשה בשמו.
 • בסיום מילוי הטופס וצירוף קובצי המסמכים, הבקשה תישלח למחלקת החנינות במשרד המשפטים.
 • מחלקת החנינות תגיש את חוות דעתה על הבקשה לאישור שר המשפטים, שיעביר את המלצתו ללשכת נשיא המדינה לצורך קבלת החלטה.
 • בסיום ההליך, החלטת נשיא המדינה תישלח בדואר ישירות למגיש הבקשה.
שימו לב
 • יש לציין בבקשת החנינה כי היא מוגשת במסגרת מתווה עבור בעלי חובות בגין קנסות על רקע משבר הקורונה.
 • חנינה תוענק לאחר שהבקשה תיבדק ותיבחן לגופה ולאחר שיובטח כי הענקתה לא תסכן את הציבור ולא תפגע באכיפת החוק.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשת החנינה יכולה להיות מוגשת על-ידי האדם עצמו, עורך-דין מטעמו או בן משפחה מדרגה ראשונה.
 • כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונשי קנסות (ללא קשר לתוכנית החנינות המיוחדת).
 • מוסד החנינה הוא לא חלק ממערכת המשפט ולא משמש כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות.
 • אדם יכול לקבל חנינה יותר מפעם אחת בחיים.
 • למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם הלשכה המשפטית בבית הנשיא בטלפון 02-6707211 בימים א'-ה', בין השעות 09:00-11:00 וכן עם מזכירות מחלקת חנינות במשרד המשפטים בטלפון 073-3927070 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-11:00 ו- 13:00-15:00.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים