דף זה מפרט את ההקלות שנקבעו החל מיולי 2021 בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, בהמשך לתקופת ההתמודדות עם משבר הקורונה
עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 ימים לפחות אחרי 01.07.2021 עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו פחות מ-12 חודשי עבודה
מי שמלאו להם 45 לפני 02.07.2021 וקיבלו דמי אבטלה בתקופת המשבר עשויים להיות זכאים לימי אבטלה נוספים עד ל-31.12.2021 או עד סוף שנת האבטלה שלהם (לפי המאוחר מביניהם)


בתקופת משבר הקורונה נקבעו הקלות זמניות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

שימו לב
הקלות לנשים בגיל 67-57
החל מינואר 2022 נקבעו הקלות בזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הארכת הזכאות למי שמלאו להם 45

שימו לב
מי שסיימו את מכסת ימי האבטלה שלהם בחודשים ינואר או פברואר 2020 (לפני הקורונה), וקיבלו דמי אבטלה בתקופת הקורונה רק בשל ההקלה שנקבעה לגבי מקרים אלה אינם זכאים להארכת הזכאות.
דוגמה
עובדת בת 54 שצברה 12 חודשי אכשרה בעת הגשת התביעה, וניצלה בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 את כל 175 ימי הזכאות שנקבעו לה על-פי החוק המקורי, תוכל לנצל 88 ימי אבטלה נוספים עד ל-31.12.2021, או עד סוף שנת האבטלה שלה (לפי המאוחר מביניהם).
דוגמה
 • עובד בן 47 הגיש תביעה לדמי אבטלה לפני תקופת הקורונה (אחרי שצבר 12 חודשי אכשרה).
 • מתוך 175 ימי הזכאות שנקבעו לו על-פי החוק המקורי, הוא ניצל 75 ימים לפני ה-01.03.2020 ו-100 ימים בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021.
 • כעת הוא יוכל לנצל 50 ימי אבטלה נוספים עד ל-31.12.2021.
דוגמה
 • עובדת בת 50 ניצלה במהלך תקופת הקורונה 100 ימים מתוך 175 ימי הזכאות שנקבעו לה על-פי החוק המקורי.
 • היא תהיה זכאית ל-75 הימים שנותרו לה עד למכסה המקסימלית + 50% מ-100 הימים שכבר ניצלה.
 • בסך הכל היא תהיה זכאית לתוספת של 125 ימי אבטלה (75+50), שאותם תוכל לנצל עד ל-31.12.2021, או עד סוף שנת האבטלה שלה (לפי המאוחר מביניהם).
 • מספר ימי האבטלה הנוספים לבני 45 שצברו בין 6 ל-11 חודשי אכשרה:
  • מי שקיבלו בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 דמי אבטלה במסגרת ההקלות לאחר שצברו בין 6 ל-11 חודשי אכשרה בלבד, וניצלו את כל ימי הזכאות העומדים לרשותם, זכאים לתוספת של 50% מימי האבטלה שנקבעו להם בעת הגשת התביעה.
  • ניתן לראות באזור האישי באתר כמה ימי אבטלה אושרו במקור במכתב שנשלח עם אישור התביעה (תחת "מכתבים").
  • מי שנותרו לזכותם ימי אבטלה שנקבעו על-פי ההקלות ולא נוצלו, זכאים לקבל את מלוא הימים שנותרו להם עד למכסה המקסימלית שנקבעה בהקלות, בתוספת 50% ממספר ימי האבטלה שניצלו בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021.
דוגמה
 • עובד בן 65 שניצל את כל 87 ימי האבטלה שנקבעו לו על-פי ההקלות בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021, יוכל לנצל 43 ימי אבטלה נוספים עד ל-31.12.2021, או עד סוף שנת האבטלה שלו (לפי המאוחר מביניהם).
 • עובדת בת 45, שבזמן הגשת התביעה הייתה בת 44 וניצלה את כל 69 ימי האבטלה שנקבעו לה על-פי ההקלות בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021, תוכל לנצל 34 ימי אבטלה נוספים עד ל-31.12.2021, או עד סוף שנת האבטלה שלה (לפי המאוחר מביניהם).
דוגמה
 • עובדת בת 53 ניצלה במהלך תקופת הקורונה 60 ימים מתוך 87 ימי הזכאות שנקבעו לה על-פי ההקלות.
 • היא תהיה זכאית ל-27 הימים שנותרו לה עד למכסה המקסימלית + 50% מ-60 הימים שכבר ניצלה.
 • בסך הכל היא תהיה זכאית לתוספת של 57 ימי אבטלה (27+30), שאותם תוכל לנצל עד ל-31.12.2021, או עד סוף שנת האבטלה שלה (לפי המאוחר מביניהם).
 • גובה דמי האבטלה למי שמלאו להם 45 וזכאותם הוארכה:
  • דמי האבטלה שישולמו כתוספת יהיו בשיעור של 85% מדמי האבטלה הרגילים.
  • דמי האבטלה שישולמו עבור ימי אבטלה שטרם נוצלו מתוך המכסה המקסימלית יהיו בשיעור של 100% למי שצברו 12 חודשי אכשרה, ובשיעור של 90% למי שצברו בין 6 ל-11 חודשי אכשרה.
 • קבלת התוספת:
  • תוספת ימי האבטלה תעודכן לזכאים באזור האישי שלהם.
  • אין צורך להגיש בקשה להארכת הזכאות.

קיצור תקופת האכשרה לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת החל מיום 01.07.2021

 • ככלל, עובדים זכאים לדמי אבטלה רק אם השלימו ב-18 החודשים האחרונים תקופת אכשרה של 12 חודשים קלנדריים שבהם עבדו כשכירים (גם אם עבדו באופן חלקי בכל חודש).
 • עם זאת, למובטלים חדשים (ללא התניה בגיל 45) תקופת האכשרה הנדרשת קוצרה ל-6 חודשים ול-10 חודשים, בהתאם למועד הפסקת העבודה:
  • עובדים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת של לפחות 30 יום בין 01.07.2021 ל-30.09.2021 יהיו זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים שקדמו ליום הרישום בשירות התעסוקה. תקופת הזכאות המירבית תיקבע להם בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי, כמפורט בטבלה בהמשך.
  • עובדים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת של לפחות 30 יום בין 01.10.2021 ל-31.12.2021 יהיו זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 10 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים שקדמו ליום הרישום בשירות התעסוקה. תקופת הזכאות המירבית תיקבע להם בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי, כמפורט בטבלה בהמשך.
 • לפרטים על תקופות שנלקחות בחישוב תקופת האכשרה, ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה ("מה נכלל בתקופת האכשרה").
שימו לב
לעובדים שהוצאו לחל"ת מבלי שניצלו את כל ימי החופשה שצברו, תשלום דמי האבטלה יחל לאחר סיום התקופה שבה הם זכאים לימי חופשה (בין שימי החופשה שולמו להם ובין שלא שולמו).

מספר ימי האבטלה למי שהשלימו 9-6 חודשי עבודה בין ה-01.07.2021 ל-30.09.2021

גיל המבוטחים מספר בני המשפחה התלויים במבוטחים תקופת הזכאות המירבית
עד 25 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 25 ימים
3 ומעלה 69 ימים
25 עד 28 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 34 ימים
3 ומעלה 69 ימים
28 עד 35 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 50 ימים
3 ומעלה 69 ימים
35 עד 45 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 69 ימים
3 ומעלה 87 ימים
45 שנים ומעלה ללא התניה 87 ימים
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי בשנה הראשונה לשחרור (במקרה זה חודשי השירות לא ייספרו בחישוב תקופת האכשרה) ללא התניה 35 ימים

מספר ימי האבטלה למי שהשלימו 11-10 חודשי עבודה בין 01.10.2021 ל-31.12.2021

גיל המבוטחים מספר בני המשפחה התלויים במבוטחים תקופת הזכאות המירבית
עד 25 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 42 ימים
3 ומעלה 114 ימים
25 עד 28 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 56 ימים
3 ומעלה 114 ימים
28 עד 35 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 83 ימים
3 ומעלה 114 ימים
35 עד 45 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 114 ימים
3 ומעלה 145 ימים
45 שנים ומעלה ללא התניה 145 ימים
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי בשנה הראשונה לשחרור ללא התניה 58 ימים

המשך התשלום ברצף בתום 4 חודשים

 • על-פי כללי הזכאות הרגילים, בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא משולמים דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים.
 • למקבלי דמי אבטלה שזכאותם החלה לפני ה-30.06.2021, לא משולמים 5 ימי האבטלה הראשונים בחודש הראשון בלבד. לאחר מכן דמי האבטלה ישולמו להם ברציפות עד סוף שנת האבטלה, או עד סוף דצמבר 2021 (לפי המאוחר מביניהם).

גובה דמי האבטלה

 • מי שנמצאים בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה ונותרו להם ימי אבטלה יקבלו דמי אבטלה בשיעור המלא במקום בשיעור 70%. ב-01.01.2022 זכאות זו (לדמי אבטלה מלאים) הוארכה באופן קבוע בחוק.
 • סכום דמי האבטלה למי שנקבעה להם זכאות חדשה בין ה-01.07.2021 ל-31.12.2021 במסגרת ההקלות ולא צברו 12 חודשי אכשרה יהיה בשיעור 85% מדמי האבטלה הרגילים (מי שצברו 12 חודשי אכשרה זכאים לדמי אבטלה בשיעור המלא).
 • למי שהיו זכאים לדמי אבטלה לפני ה-30.06.2021, סכום דמי האבטלה המירבי יישאר 501.44 ₪ ליום גם אחרי 125 ימי אבטלה, וזאת עד סוף שנת האבטלה, או עד סוף דצמבר 2021, לפי המאוחר מביניהם (הסכום לא יופחת ל-334.29 ₪ מהיום ה-126, כפי שנקבע בדרך כלל).

קבלת דמי אבטלה במקביל לקצבאות מסוימות


ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • חוק הביטוח הלאומי- סימן ו' לפרק ז' (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בהמשך לתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש)