הקליניקה לזכויות זקנים פועלת לקידום זכויות זקנים בדרכים משפטיות. הקליניקה מטפלת בסוגיות משפטיות עקרוניות ורחבות השפעה הנוגעות למגוון זכויות זקנים בישראל.
הקליניקה פועלת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בשיתוף עמותת המשפט בשירות הזיקנה. היא מופעלת על-ידי סטודנטים למשפטים בהנחיית עורכת דין.

פרטים

תחומי עיסוק:זיקנה והזדקנות
אתר:לאתר
כתובת:הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838
טלפון:1-800-222-213
שנת הקמה:2014

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

פנייה לייעוץ

נושאים וזכויות

  • הקליניקה מעניקה מידע וייעוץ בנוגע לזכויות קשישים ובני משפחותיהם במגוון נושאים כגון:
  • בנוסף הקליניקה מקדמת יוזמות חקיקה, מגישה ניירות עמדה לוועדות ציבוריות שונות ומנהלת תיקים עקרוניים בבתי המשפט השונים ובבג"ץ.