הקליניקה לקידום הזכות לבריאות פועלת בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי שבהרצליה, במטרה לקדם את הזכות לבריאות בישראל באמצעות סיוע במיצוי זכויות מול משרד הבריאות, קופות החולים וביטוחי הבריאות הפרטיים.
בנוסף, הקליניקה פועלת לקידום מדיניות שוויונית בתחום הבריאות והנגשת המידע הרב בתחום זה לאוכלוסיות הזקוקות לכך.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:HealthRights@idc.ac.il
כתובת:המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101
טלפון:09-9527975
שנת הקמה:2019

שירותי הארגון

 • שירותי הקליניקה ניתנים בחינם וכוללים, בין היתר:
  • סיוע וייצוג של מבוטחי הקופות מול נציבות פניות ותלונות הציבור של קופות החולים.
  • ייצוג חולים בפני ועדות חריגים של קופות החולים.
  • ייצוג פונים מול נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.
  • הגשת תביעות נגד קופות החולים בבתי הדין לעבודה.
  • מיצוי זכויות וייצוג מול ביטוחי בריאות פרטיים.
  • קידום מדיניות ופנייה לרשויות הרלוונטיות בסוגיות העולות מהשטח (בעיות בתורים במכונים להתפתחות הילד, העברת תיק רפואי מלא במעבר בין קופות, קיצור תקופות אכשרה לתושבים חוזרים במקרים חריגים וכיו"ב).

דרכי הפנייה

 • ניתן לפנות לקליניקה בכל שאלה או בעיה, בדרכים הבאות:
  • דוא"ל
  • טלפון 09-9527975 (ניתן להשאיר הודעה עם פרטים להתקשרות)

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות