כאן תמצאו את המידע המלא על הזכות לסודיות רפואית, שמירה על כבוד המטופל ועוד

חוק זכויות החולה מגדיר את זכויות המטופל ומטיל על המטפל (בתי חולים, רופאים, אחיות ואנשי צוות רפואי) חובות. בפורטל זה תמצאו מידע על זכויות אלו - כגון הזכות לחסיון רפואי, הזכות לאוטונומיה של המטופל על גופו, הזכות לסרב לטיפול רפואי ועוד.

שימו לב: בפורטל בית חולים - אישפוז ומרפאות חוץ תמצאו מידע נוסף ופרטני, על זכויותיכם מול המערכת הרפואית וההליכים שחשוב להכיר

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים