הפורטל מתמקד במתן מידע על זכויות כלליות של מטופלים, ללא קשר למסגרת הטיפול, כגון הזכות לסודיות רפואית, שמירה על כבוד המטופל ועוד.

מהן הזכויות של אדם המקבל טיפול רפואי? זכויותיו של הנזקק לטיפול רפואי מוגדרות בחוק זכויות החולה. החוק מעניק למטופל זכויות ומטיל על המטפל (בתי חולים, רופאים, אחיות ואנשי צוות רפואי) חובות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים